MERKÜR’ÜN BURÇLARDAKİ ETKİSİ

Merkür bilgiyi nasıl elde ettiğimizi gösterir. Nasıl yazıp ve konuşacağımızı, iletişim kuracağımızı Merkür’ün doğum haritasındaki konumu belirler. Ne kadar hızlı düşündüğünüz ve ilgi duyduğumuz zihinsel aktiviteler Merkür tarafından belirlenir. Yazma, konuşma, öğretme ve öğrenme yeteneğinizi gösterir. Kendimizi ifade edebilme kabiliyetimizle ilgilidir. Ticaret konusunda başarılı olup olamayacağımız ve el becerilerimiz de Merkür yerleşimimize bağlıdır.

MERKÜR KOÇ BURCUNDA
Çok zeki insanlardır. Her şeyi kolay bir şekilde kavrarlar. Konuşmaları son derece akıcıdır. Hal ve hareketleri, konuşmaları açık ve nettir. Hızlı bir şekilde karar verirler ve tartışmaya heveslidirler. Önyargılı davranmaya yatkındırlar. Hızlı davranılması gereken işlerde başarılıdır. Ancak detay ve sabır gerektiren işler onlara göre değildir. Başkalarının ihtiyaçları yerine kendi önceliklerini düşünmeye yatkındırlar.

Dobra insanlardır. Doğru bildiklerini açık açık söylerler. Hatta bazen patavatsızlık yapabilirler. Sivri dilli ve alaycı bir üslupları vardır. Yeni düşüncelere açıktırlar ve orijinal buluşları vardır. İyi bir pazarlamacı da olabilirler. Eğlenceli ve komik bir üsluba da sahiptirler.

Parlak fikirlere sahipler. Ancak fikirlerinizi hayata geçirme konusunda başarısız olabilirler. Çünkü sabırsız ve aceleci doğaları iyi bir planlama yapmalarına engel olur. Çabuk öfkelenirsiniz. Ayrıca bir konuda aniden bir karara varabilirsiniz. Karşısındaki insanın ne hissettiğini önemsemeden sert ve kışkırtıcı bir şekilde konuşabilirler.

Fikirlerini karşısındakilere kabul ettirebilmek için güç savaşlarına girebilir. Hızlı bir şekilde düşünür. Kendisi kadar hızlı düşünemeyen insanlara tahammülü ve hoşgörüsü yoktur. Toplumsal alanda konuşmak ve ön plana çıkmak isterler. Kendilerini ifade etmek onlar için önemlidir. Fikirlerini kolayca hayata geçirmelerini sağladığı için öğrenmeye öne verirler.

MERKÜR BOĞA BURCUNDA
Kararlarını iyice düşünüp taşındıktan sonra verir. Acele etmek ona göre değildir. Ancak kararını verdikten sonra bu karardan kolay kolay vazgeçmez. Sabit fikirli insanlardır. Hızlı bir şekilde karar vermeleri gerektiğinde başarıyı yakalayamazlar. Edindiği bilgileri yavaşça ve sindirerek öğrenir ve tekrar unutmaz. Düşünce sürecinde maddi konular ve nasıl para kazanacağı ile ilgili konular önemlidir. Bu insanlar sanat konusunda da başarıyı yakalayabilirler. Kaynakların nasıl paraya dönüştüreceklerini iyi bilirler.

Bilgi birikimlerini ve öğrendiklerini uygulamaya koymakta iyidirler. Pratik insanlardır. Yeniliklere açık değildirler. Onların tutucu bir yapıları vardır. Pratik öğrenme şeklini uygulayarak, deneyerek öğrenerek verimli bir şekilde bilgi sahibi olurlar. Denenmiş yöntemleri, teknikleri uygulamayı tercih ederler. Yavaş ve güzel bir şekilde konuşur. Sakinleştirici bir ses tonuna sahiptirler. Nasıl ve nereden para kazanacaklarını iyi bilirler. İnatçı ve kararlı insanlardır. Güvenliklerini sağlamak için fikirler üretebilirler.

MERKÜR İKİZLER BURCUNDA
Merkür burada güçlü konumdadır. Çünkü İkizler burcunun yöneticisidir. İkizler burcu kıvrak bir zekaya sahiptir. Hızlı ve analitik bir zekaları vardır. Güçlü bir iletişime ve hafızaya sahiptir. Kullandığı kelimeleri ustaca kullanır ve kelime oyunlarında çok iyidir. Kişi kurnaz, çok yönlü ve yeteneklidir. Öğrenmek, bilgi sahibi olmak ve zihinsel doyum sağlamak onlar için çok önemlidir.

Edebiyat, basın yayın, medya alanlarında başarıyı yakalayabilirler. Bu insanlardan iyi yazarlar da çıkabilir. Yabancı dil öğrenme konusunda başarılıdırlar. Ayrıca taklit yetenekleri de gelişmiştir. Kısa seyahatler yapmaktan ve sosyalleşmekten zevk alır. Konuşurken ellerini sık kullanır. Fiziksel olarak da çok hareketlidir.

Ellerini kullanma konusunda becerikli insanlardır. El ustalığı gerektiren resim çizme, müzik aleti çalma yada hobiler gibi alanlarda başarılı olabilirler. Çeşitli ilgi alanları vardır. Bir çok şey ile aynı anda ilgilenebilirler. İki farklı işte aynı anda çalışabilirler. Yakın çevreleriyle, arkadaşlarıyla ve kardeşleriyle olan iletişimleri güçlüdür. Çok hızlı ve düzgün bir şekilde konuşabilirler.

Esprili, hoş sohbet ve sosyal insanlardır. Bu insanlar erken konuşmaya ve yürümeye başlar. Öğrenmeye ve öğretmeye isteklidirler. Bu yüzden iyi birer öğretmen olabilirler. Zihinleri hep hareket halindedir. Bu yüzden sinirsel sorunlar ve uykusuzluk yaşayabilirler. Bu insanlar dedikodu yapabilirler ve çok sık karar değiştirebilirler.

MERKÜR YENGEÇ BURCUNDA
Merkür Yengeç olanlar için duygular her zaman mantıktan daha önemlidir. Sezgileri son derece güçlüdür. Bu insanlar çok duygusaldır. Bu da onların mantıklı karar vermesini ve objektif bir şekilde davranmasına engel olur. Bir konuyu algılama hızları ve zekaları yavaştır. Hafızaları, özellikle de duygusal hafızaları çok güçlüdür. Anılarını çok net bir şekilde hatırlayabilirler. İletişim kurarken sahip oldukları duygular ağır basar.

Empati yapmayı becerebilen insanlardır. Empati yetenekleri güçlü olduğu içinde kimseyi kırmak istemezler. Bu yüzden söyledikleri genellikle diğerlerinin duymayı istediği şeylerdir. İletişim kurarken hassas davranabilir, alınganlık yapabilir. Düşüncelerinin merkezinde evi, ailesi ve çocukları vardır. Bu insanlar arkeoloji ve tarihle ilgilenebilirler. Ayrıca duygusal ve empatik yanları güçlü olduğu için danışmanlık yapabilirler.

MERKÜR ASLAN BURCUNDA
Merkür Aslan burcunda doğanlar verdikleri kararlardan kolay kolay geri adım atmazlar. Güçlü egosu nedeniyle kişiler fikirlerini çok beğenirler. Başkalarının fikirlerini, ne düşündüğünü pek umursamazlar. Kibirli bir şekilde davranabilirler. Buyurgan bir iletişim tarzına sahip olabilirler. Biz demek yerine ben demeyi tercih ederler. İyimser, cana yakın ve cömert bir yaklaşımları vardır. Yaratıcı düşüncelere, fikirlere sahiptirler. Konuşurken kendinden son derece emindir.

Yöneticilik alanında başarılı olabilecek insanlardır. Sabit fikirlidirler. Fikirleri ile diğer insanların ilgisini üzerlerine çekmekten hoşlanırlar. Düzgün bir şekilde konuşabilirler. Güzel bir sese sahiptirler. Eğlenceyi seven enerjik kişilerdir. Taklit etme becerisi yüksektir. Önemli projelerde yer almayı isterler. Bu yerleşim sanatsal yetenekler, ikna edici bir konuşma tarzı, kumara ve borsaya ilgisi olabilir. Ayrıca diğer insanlardan kendi fikirlerini övmesini bekleyebilirler.

MERKÜR BAŞAK BURCUNDA
Merkür burada yönettiği burçlardan birindedir. Kişiler kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilirler. Bir konunun detaylarına, ayrıntılarına girme konusunda başarılıdırlar. Analiz etme becerileri de yüksektir. Günlük sorunlarını sahip oldukları iletişim yetenekleri sayesinde çözebilirler.

Hafızaları çok güçlüdür. Bununla birlikte mantığa önem verirler, gerçekçi ve mükemmeliyetçidirler. Bir şeyi iyi bir şekilde organize edebilirler. Analitik zekası gelişmiştir. Dakik, dikkatli ve düzenli insanlardır. Matematik konusunda başarılıdır. Analiz yapmakta çok iyidirler.

Eleştirel düşünme becerisi gelişmiştir. Hatta bazen bunu çok fazla abartabilirler. Karar verirken mantıklı ve objektif bir şekilde davranırlar. Planlı bir şekilde davranırlar. Ayrıca konuları zihinlerinde sınıflandırmaları esnek davranmalarına ve büyük resmi görmelerine engel olur.

Düzgün bir şekilde konuşabilirler ve yazabilirler. Sahip olduğunuz bilgiler ile diğerlerine yardım etmeyi arzularsınız. Sinirsel olarak sağlam ve sağlıklıdır. Planlı hareket ederek karmaşa oluşmasına engel olurlar. Bilimsel bilgiye büyük bir önem verirler. İyi bir yazar, eleştirmen olabilirler.

MERKÜR TERAZİ BURCUNDA
Diplomasiden iyi anlayan uzlaşmacı insanlardır. Nabza göre şerbet vermeyi çok iyi bilirler. İletişim esnasında söyledikleri sözler başkalarının duymak istedikleri şeylerdir. Kimseyi kırmayı, incitmeyi istemezler. İnsanlar arasında adil davranmaya ve denge sağlamaya çalışırlar. Adil insanlardır. Taraf tutmamaya çalışırlar. Tatlı dillidir ve insanlara istediğini yaptırma konusunda son derece iyidirler.

Sanata karşı ilgileri vardır. Sosyal alanda yer almayı seven cana yakın insanlardır. Fiziksel işlerde çalışmayı tercih etmezler. Ayrıca rekabet gerektiren işlerde de başarılı değillerdir. Zariftirler. Konuşurken seslerini yükseltmezler ve ses tonları yumuşaktır. Kavgadan, gürültüden hiç haz etmezler. Barış ve huzur ararlar. Estetik zevkleri gelişmiştir. Karar verirken zorluk yaşarlar. Sanatla, danışmanlıkla, tasarımla ve avukatlıkla uğraşabilirler.

MERKÜR AKREP BURCUNDA
Çok çabuk öğrenen insanlardır. İğneleyici ve sivri dili bir iletişim anlayışları vardır. Bu insanları çok güçlü sezgileri vardır Ayrıca insanları okuma konusunda iyidirler. Onları kolayca kandırmanız mümkün değildir. İnsanların amaçlarını kolayca çözebilirler. Kendileri ile ilgili sırları diğer insanlarla paylaşmazlar. Ama iş diğer insanların sırlarına gelince öğrenmek için ellerinden geleni yaparlar. Zamanı geldiğinde bunu koz olarak kullanabilirler. Kişi iyi bir yazar olabilir. Öldükten sonra üne kavuşabilir. Sorgulayıcı bir zihne sahiptirler. Bir konuyu derinlemesine araştırırlar.

Sinirsel yapıları sağlamdır. Çok fazla şey bilir. Hatta bazen bunları nasıl ve ne zaman öğrendiğini tam olarak bilmez. Kibirli, kararlı ve sezgileri güçlü insanlardır. Bir olayın ardındaki sırları çözebilecek donanıma sahiptirler. Araştırmayı severler ve bir dedektif gibidirler. Etkileyici bir şekilde konuşurlar ve çok zekidirler. Güçlü bir konsantrasyonları vardır.

Ayrıca insan doğasını anlama konusunda başarılıdırlar. Bazen çok acımasız bir şekilde konuşabilirler. Psikolojik ve soyut konularla ilgilenirler. Bu insanların doğa üstü bilimlere ve başkalarının kazançlarına ilgisi vardır. İyi bir dedektif ve psikolog olabilirler.

MERKÜR YAY BURCUNDA
Bu insanlar gezerek öğrenmeyi severler. Farklı kültürler, dinler, insanlar hakkında bilgi sahibi olarak ufuklarını genişletirler. Felsefe ve dine ilgileri vardır. Konuşkan kişilerdir. Akıllarına gelen her şeyi söylemeye yatkındırlar. Araştırmayı, okumayı, bilgi sahibi olmayı seven insanlardır. Genellikle yüksek öğrenim yaparlar. Akademik bir pozisyonda kariyer sahibi olabilirler.

Dikkati dağınıktır. Konsantre olmakta zorluk yaşarlar. Hareketli ve neşeli tiplerdir. Taklit yapma konusunda başarılı insanlardır. İyi bir hafızaya sahiptirler. Hızlı bir şekilde öğrenebilirler. Birden fazla diplomaları olabilir. Yabancı bir ülkede okuyabilirler. Hukuka, yazarlığa, politikaya, reklamcılığa ve öğretmenliğe ilgi duyabilir.

İlgileri bir konudan diğerine kayar. Daldan dala atlayan tiplerdir. Diğer yandan kişi çok yönlüdür. Hayata karşı iyimser bir yaklaşımları vardır. Ayrıca kişi düşünceleri ve fikirleri konusunda fanatik biri olabilir. Diğerlerine karşı hoşgörü ile yaklaşmayabilir.

Sabırsız doğası bir konuda uzmanlaşmasına engel olur. Bununla birlikte kehanette bulunma yeteneğine sahip olabilirler. Asil ve değişken bir doğaya sahiptirler. İletişim tarzları iğneleyici, mizahi ve alaycıdır. Zor ve kötü durumlarda bile gülümsemeye devam ederler. Çok fazla kitap okurlar ve bir o kadar da gezerek öğrenirler.

MERKÜR OĞLAK BURCUNDA
Dürüst ve net kişilerdir. Mesafeli bir iletişim tarzları vardır. İletişim kurarken ciddi ve sabırlıdırlar. Fikirlerini diğerlerine başarılı bir şekilde aktarabilirler. İnsanları ikna etme konusunda da oldukça iyidirler. Sabırlı ve gelenekçi bir karaktere sahiptir. Yeni fikirleri denemek yerine eski, denenmiş fikirleri uygulamaya koymayı tercih ederler. Garanticidirler. Sorumluluklarının farkında olan insanlardır. Ayrıca her zaman her şeyin en kötüsünü düşündükleri için bir çıkış yolu da bulurlar. Kötümser kişilerdir.

Disiplinli ve gerçekçi bir karakterleri vardır. Yavaş bir şekilde öğrenirler. Ancak öğrendikleri şeyleri unutmazlar. Kurallara ve otoriteye saygı duyarlar. Bu insanlardan iyi öğretmenler, danışmanlar çıkabilir. Sosyal statü ve saygınlık peşinde koşan bu insanların iş zekaları da gelişmiştir. Bilime, siyasete ve ticarete ilgisi vardır.

Bilgi sahibi olmaktan, okumaktan zevk alır. İnsanları başarılı bir şekilde organize edebilir, örgütleyebilir. Kişi nasıl yükseleceğini, kariyer yapacağını çok iyi bilir. İyi ve etkileyici bir hitabet yeteneğine sahiptirler. Bilgilerini toplumsal alanda göstermekten mutlu olurlar. İyi bir politikacı olabilirler.

MERKÜR KOVA BURCUNDA
Merkür Kova burcunda iken yücelir. Düşüncelerini paylaşmaktan hoşlanan bu insanların dostları çoktur. Bilimsel ve yaratıcı bir zekaya sahiptir. Bilimsel dallar da başarıyı yakalayabilir. Sezgisel zekası da güçlüdür ve yeniliklere açık bir kişiliği vardır. Karşıt görüşlere karşı hoşgörülü ve saygılı davranırlar. Hümanist insanlardır. Ancak bu insanlar kendi fikirlerinden caymayan sabit fikirli insanlar da olabilirler. Kararlarını net ve objektif bir şekilde ele alırlar.

Duygularını ve düşüncelerini birbirine karıştırmazlar. Reformist bir yaklaşımları vardır. İleri görüşlü kişilerdir. Gelenekler onlara göre değildir. Çok konuşkan insanlardır. Bir grupta, organizasyonda konuşmacı olabilirler. Grup çalışmalarında aktiftirler. Kafa dengi insanlarla arkadaşlık kurar ve arkadaşlarından ilham alır.

Fikirlerini özgür bir şekilde dile getirmek isterler. Baskıya maruz kaldıklarında ise isyan edebilirler. Düşünce özgürlüğüne inanan insanlardır. İnsanlara adil davranırlar. Farklı bir bakış açısıyla, çeşitli konuları bir araya getirerek yeni şeyler oluşturabilirler. Kendi zekalarını beğenirler. Muhalif insanlardır. Bir tartışma esnasında karşıt fikirleri ile ortamı hareketlendirirler.

Evrensel ve akılcı bir iletişime sahiptirler. Bazen fikirleri fazla teorik ve soyut kaldığı için pratiğe aktarmakta zorlanırlar. Amaçlarına ulaşmak için yeni yöntemler geliştirebilirler. Entelektüel ve orijinal insanlardır. İlginç fikirleri vardır. Sosyal ve hoş sohbet insanlardır. Ancak arkadaşlıkları yüzeysel olabilir. Dostlukları mantık odaklıdır, duygusal değildir.

MERKÜR BALIK BURCUNDA
Merkür Balık burcundayken iyi bir konumda değildir. Ama yine de burada yaratıcılık ve görsel yetenekler verebilir. Mantıktan ziyade duyguları ve sezgileri güçlü olan insanlardır. Empati yapmada başarılıdırlar. Olayları kavramakta hislerine güvenirler.

Evrenle bağları vardır. Bu konum kişilere psişik ve doğaüstü yetenekler de verebilir. Dikkatleri çok kolay bir şekilde dağılabilir. İnsanların duygularını anlama konusunda son derece yeteneklidirler. İnsanlara yardım etmeyi seven merhametli ve insancıl kişilerdir. Yardım derneklerinde gönüllü olarak çalışabilirler.

Eğitim hayatında sert ve katı kurallar onlar için uygun değildir. Yaratıcılıklarını kullanabilecekleri alanda başarılı olurlar. İnsanlara kolayca inandıkları için iyi niyetleri suiistimal edilebilir. Müzik, resim, dans, yazarlık alanlarında kabiliyetlidirler. Şarkı sözü, şiir, senaryo, kısa hikayeler yazabilirler. Eğitim hayatında sorunlarla karşılaşabilir. Yada eğitimini yarım bırakabilir.

Gizli araştırmalar yapma konusunda yeteneklidirler. Duygularını, düşüncelerini ve fikirlerini kendilerine saklarlar. Yazılı ve sözlü iletişimde aksaklıklarla karşılaşabilirler. Yanlış anlaşılmalara kurban gidebilirler. Sırlara, bilinçaltına ve rüyalara ilgi duyarlar. Utangaç insanlardır. Görselleştirme yetenekleri güçlüdür. Sakin bir ortamda daha iyi bir şekilde düşünebilirsiniz.