İSTİHARE NAMAZI NEDİR NASIL KILINIR?

Bu yazımızda istihare namazının ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve nasıl kılındığını ele alacağız. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından da kılınan bu namaz hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle istihare hayırlı olanı dilemek anlamını taşır. Allahu Teala’dan hayırlısını dilemektir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de bu duayı tavsiye etmiştir. Kişinin bir işe başlamadan önce bu namazı kılması ve duayı okuması önemlidir. Hadislerde bu dua ve namaz ile ilgili bilgiler yer alır. Bu dua başlayacağımız yeni işin, ettiğimiz duanın hayırlı olup olmayacağını öğrenmek için kılınır. Allah’tan bir mesaj almak umuduyla yapılır. Aynı zaman da hayırlı olan şeyleri dilemek için de yapılır. Ayrıca evliliğimizin, yeni işimizin, yeni evimizin vb. bizim için hayırlı olup olmadığını öğrenmek için de bu dua edilir. Namazı kıldığımızda ilk gün bir cevap alamayabiliriz. Bu yüzden bu namazı bir hafta boyunca kılmamız gerekebilir. Namaz kılınıp dua edildikten sonra hiç kimseyle konuşmadan sağ tarafımıza doğru yatmalıyız. Ayrıca kalben ve zihnen dilediğiniz şeye konsantre olmalısınız.

İSTİHARE DUASI ( ARAPÇA )
Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es’eluke min-fadlike’l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta’lemu velâ a’lemu ve ente al-lâmu’l-ğuyub. Allahumme in kunte ta’lemu en-ne hâza’l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta’lemu enne hâzâ’l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye’l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.

İSTİHARE DUASI ( TÜRKÇE )
Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!

Önce 2 rekat namaz kılınır. Ardından da bu dua okunur. Bu dua akşam vakti yada gece saatlerinde kılınmalıdır. Kişi ne zaman uyuyorsa o zaman kılınabilir. Kesinlikle şu saatte kılınmalı diye bir kural yoktur. Ancak kesinlikle haram ve kötü olduğu kesin bir şekilde bilinen şeyler için istihare namazı kılınmaz. Dua edildikten sonra hiç kimse ile konuşmadan uyumalısınız. Sağ tarafınızın üstüne yatmalı ve bir cevap alacağınıza inanmalısınız. Eğer ilk gün bir cevap alamazsanız tekrar denemeniz gerekir. Bu namaz gerekirse 3 ila 7 kez tekrarlanabilir. İstihare namazı şu şekilde kılınır :

1. REKAT ŞÖYLE KILINIR
Niyet ettim Allah rızası için İstihare namazını kılmaya denir ve niyet edilir.
Allahu Ekber denilerek namaza başlanır.
Sübhaneke duası okunur.
Ardından Euzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.
Daha sonra Kafirun suresi okunur.
Ve Rükuya gidilir.
Secdeye kapanılır. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye kapanılır.

2. REKAT ŞÖYLE KILINIR
Ayağa kalkıp kıyama durulur.
Besmele çekip Fatiha suresi okunur.
Ardından İhlas suresi okunur.
Rükuya gidilir.
Ve Secdeye kapanılır. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye kapanılır.
Oturup Ettehiyyatü, Rabbena Atina, Rabbena Firli, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunduktan sonra…
Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra da sola selam verilir.
Ardından da istihare duası okunur. İstenilirse bir kaç kez tekrar edilebilir.

Kişi eğer rüyasında beyaz ve yeşil renk görürse duasının hayırlı olduğu anlamına gelir. Siyah ve kırmızı renk görürse hayırlı olmadığı anlamına gelir. Ayrıca sabah uyandığınız zaman kalp sıkıntısı yaşıyorsanız ve kendinizi kötü hissediyorsanız bu girişeceğiniz işin, yapacağınız evliliğin yada duanızın, dileğinizin sizin için hayırsız olduğunu gösterir. Bu işin sizin için iyi bitmeyeceği anlamına gelir. Eğer ki içiniz rahat ise bu işin sizin için hayırlı olacağını ve işe gönül rahatlığı başlayabileceğinizi gösterir.