ŞANS GEZEGENİ JÜPİTER BALIK BURCUNDA

   PİTER HAKKINDA                

Jüpiter güneş çevresindeki yolculuğunu 12 yılda tamamlar ve her burçta bir yıl kalır. Doğum haritasındaki koruyucu güçtür, problemleri çözer ve bilgiyi, öğrenmeyi, genişlemeyi, büyümeyi temsil eder. Uzakları arayışın, sınırları aşmanın ve keşfetmenin sembolüdür. Bu gezegenin glifi yarım daire ve haçtan oluşur ve semboldeki yarım daire ruhu ve zihni temsil ederken haç maddeyi temsil eder.

Ayrıca Jüpiter din, dil ve ırk ayrımı yapmadan bir arada olmayı ifade eder. Gezegenin temsil ettiği diğer konulara gelirsek bunlar; yurt dışı konuları, parasal kazanımlar, din, din adamları, hukuki konular, yargıçlar, ahlak kuralları, maneviyat, fırsatlar, bereket, bolluk, spritüal şifa çalışmaları, kaderin ve global olmanın temsilidir. Ayrıca teslimiyetin, genişlemenin, abartmanın, gerçeklik arayışımızın ve beklentilerimizin, motivasyon kaynağımızın, iyimser duyguların, parasal kaynakta genişlemenin ve şifa bulmanın yanı sıra doğum haritasındaki yerleşimine göre eğitimi, başka ülkelerde yaşamayı, göçü, ikili ilişkileri, aşk hayatında iyileşmeleri, evlilik ya da ayrılık kararını, tamamlanmaları, maddi kaynakları, iş konularını ve mesleki konularda netleşmeleri de temsil eder.

Astrolojide Jüpiter Yay ve Balık burçlarının yöneticisidir. Balık burcunun Neptün’den sonraki yöneticisidir ve burada rahat eder. Balık burcu astrolojide denizleri, denizciliği, gölleri, sulak alanları, deniz hukukunu, yoga ve benzeri çalışmaları, alternatif tıbbı, tüm hayal gücü gerektiren işleri, ilhamı, meditasyonu, ruhsallığı, şifayı, şifa çalışmalarını, kar amacı gütmeyen kurumları temsil eder. Bununla birlikte balık, balıkçılık, petrol, doğalgaz, kimyasallar, sular, sıvılar, sosyal yardım kuruluşları, ruh sağlığı, psikoloji, psikoterapi ve şairler de Balık burcunun temsil ettiği diğer konulardır.

JÜPİTER BALIK’IN OLUMLU YANSIMALARI

Bu dev gezegen Balık burcuna geçtiği zaman hayal gücümüz genişler, daha fazla rüya görürüz. Diğerlerine karşı daha affedici bir şekilde yaklaşırız. İhtiyaç sahiplerine el altından, sessiz bir şekilde yardım ederiz. Bu dönemde ilahi plana olan inancımız artar ve gelecek ile ilgi umutla dolarız. Ayrıca Jüpiter ilahi adaleti de simgeler. Bu yüzden bu dönemde hak ve adalet konularında bazı kanunlar değişebilir.

Jüpiter bu konumda iken her konuda yenilik ve şans artabilir ve sanatta, yaratıcı konularda ilham bulabiliriz. Ayrıca imgeleme kabiliyetimizde artış olur, resim derslerine katılabiliriz ve yaratıcı projelerimizi bu dönemde gerçekleştirebiliriz. Mesela şiir, dans, müzik, kurgu, film endüstrisi, senaryo ve yaratıcı yazım vb. konularda yaratıcı çalışmalar yapılabilir, eserler verilebilir.

Diğer yandan sağlık alanında gelişmeler yaşanabilir. Fonksiyonel tıp, alternatif tıp, homeopati, enerji tıbbı, bitkisel tıp, spritüal şifa yöntemleri gibi tedavi yöntemlerine ilgi artabilir. Bu süre boyunca elde edilen bilgi kitaplardan elde ettiğimiz türden bir bilgi değildir. Burada sahip olunan bilgi ruhsal tecrübe yoluyla elde edilir.

Meditasyon, dua, doğada veya su kenarında inzivaya çekilerek ya da hayatın içinde yer alıp başlarına yardım ederek ruhlarımızı doyuma ulaştırırız. Burada felsefi ve idealist yan güçlüdür. Balık başkalarına merhametli, sessiz, alçakgönüllü bir şekilde, perde arkasından yardım ederiz. Hatta bazen kendimizi düşünmeden daha fazla insana el uzatırız. Göz önünde olmaktan hoşlanmayız, dünyasal hırslarımız olmayabilir ve uysal, hassas, merhametli doğamız yüzünden ezilen taraf biz olabiliriz. Zaman zaman güçlü bir şekilde inzivaya çekilme ihtiyacı duyabiliriz.

Bu yerleşim bize burada güçlü bir altıncı his, telepatik ve ruhsal güçler, hassas bir yapı, hayal gücü ve sanat çalışmalarında başarı verebilir. Bu insanlar her şey kötüye gittiğinde Jüpiter tarafından korunur. Onların kötülüklerini isteyenler kendi kazdıkları kuyuya düşer. Bu iyicil gezegen bize engelleri aşma, olumsuz olanı olumluya çevirme gücü verir ve gerçeği kendi içimizde bulmamızı sağlar, akışla hareket edebilme gücü verir.

Hastanelerde, hapishanelerde, yardım kuruluşlarında, derneklerde gönüllü olarak çalışabiliriz. Ayrıca ilahi ve evrensel aşkı ararız, doğayı ve hayvanları severiz. Toplumsal ve insancıl konularda hassasiyetimiz artar.

Bununla birlikte hipnoz, tarih, veterinerlik ile ilgili çalışmalarla, alkol, petrol, gaz, ilaç vb. sıvılarla, kimyasallarla ilgili işlerle, denizcilikle, deniz lojistiğiyle, su altı araştırmalarıyla, deniz altı aktiviteleriyle, tersane ve liman çalışmalarıyla, kıyı işletmeciliğiyle, deniz turizmiyle ilgili konularda önemli çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Aile tarihimizle ve atarımızla bağ kurabilir ve genetikle, karmayla sahip olduğumuz armağanların farkına varabiliriz. Bu dönemde sezgilerimiz artabilir, şifa bulabiliriz, rüya terapileriyle ölüm vb. korkularımızı yenmeyi deneyebiliriz ve mistik ve okült konulara ilgimiz artabilir. İnsanların yüzlerine bakarak düşüncelerini okuyabiliriz. Allah inancına sahip olabiliriz ama aynı zamanda reenkarnasyona, uzaylılara ve eş zamanlı yaşamlara da inanıyor olabiliriz. Tek başına seyahate çıkabiliriz veya yoga, meditasyon yapabiliriz. Ayrıca dini ve din adamlarıyla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşanabilir.

JÜPİTER BALIK’IN GÖLGE YÖNÜ

Bu yerleşimin olumsuz yanlarına gelecek olursak bunlar; bağımlılıklara yatkınlık olabilir, abartılı hayal gücü bizi gerçeklerden uzaklaştırabilir, tembellik, yararsızlık hissi, vesvese ve hastalık fobisi yaşayabiliriz. Hem hayatta anlam, derinlik arayabilir hem de gerçeklerden kaçma eğiliminde olabiliriz. Kendimize sınır koyma konusunda sorun yaşayabiliriz. Çünkü Balık burcu sınırlarını bilemeyebilir ve Jüpiter de bu özelliği abartabilir. Jüpiter Balıkta iken küresel afetler, kazalar yaşanabilir. Örneğin Çernobil felaketi Jüpiter Balık burcunda iken yaşanmıştı.