ASTROLOJİDE ROMA TEMALI 14 ASTEROİT

Astrolojide asteroitlerin özel bir yeri vardır. Gezegenler kadar büyük bir etkiye sahip olmasalar bile yine de astrolojide önemli ve büyüleyici bir etkiye sahiptirler. Ben de bu yazımda sizin için Roma temalı asteroitler hakkında yazacağım.

1- JUNO (3) : Astrolojide Juno sadakati, güveni, sabırlı olmayı, ilişkiye ve evliliğe olan bağlılığı, sadakati temsil eder. Ayrıca birine taahhüt de bulunmayı, ihaneti, uzlaşmayı, adaleti ve ilişkideki dengeyi sağlamayı ifade eder. Ama aynı zamanda ilişki içerisinde mağdur olmayı, kıskançlığı, manipülasyonu ve toksik ilişkiler yaşamayı da anlatır. Juno doğum haritasında iyi bir yerleşime sahip olduğu zaman kişinin ideal eşini, güvenebileceği ve onu asla yarı yolda bırakmayacak birini gösterir.

2- VESTA (4) : Astrolojide Vesta kişinin manevi bağlılığını nasıl ifade ettiğini, bu hayatta neyi kutsal olarak kabul ettiğini, manevi bir yola olan bağlılığı anlatır. Bu asteroit içsel alevimizi, enerjimizi nereye odakladığımızı ve kendimizi neye adadığımızı temsil eder. Aynı zamanda cinsel potansiyelimizi ve enerjimizi nasıl kanalize ettiğimizi de gösterir. Olumsuz bir yerleşime ve açılara sahip olan Vesta cinsel potansiyelin gerçekleşmemesine ve cinsellikten uzak durulmasına yol açabilir. Kişinin cinsellikle ilgili sorunları olabilir ya da bekar kalmayı seçebilir. Kişi için maneviyatı, maneviyata olan bağlılığı cinsel motivasyonuyla ters düşebilir. Ayrıca doğum haritasındaki Vesta yerleşimine bağlı olarak sahip olduğumuz yetenekleri ve bu yeteneklerin nerede olduğunu da ifade eder.

3- CERES (1) : Astrolojide Ceres beslenme söz konusu olduğunda neye ihtiyaç duyduğumuzu, çocukken bizi nasıl beslediklerini ve diğerlerini nasıl beslediğimizi gösterir. Ayrıca bu asteroit ebeveynlikle, besleyici ve koşulsuz sevgiyle, annelikle, aile ilişkileriyle, rahimle, mideyle, bahçecilikle ve doğurganlıkla bağlantılıdır. Doğum haritasında olumsuz bir yerleşime sahip olan Ceres kederi, düşük benlik saygısını, velayetle ilgili sorunları, terk edilme hissini ifade eder. Bununla birlikte yeme bozukluklarını, değersizlik duygusunu, birine aşırı bir şekilde bağlanıp onu sahiplenmeyi temsil eder. Kişi çocuklarının bağımsızlığını kazanmasına, büyümesine ve hatalarından ders almasına izin vermek istemeyebilir.

4- MİNERVA (93) : Asteroit Minerva cesareti, bilgeliği ve danışmanlığı da anlatır. Ayrıca öngörüde bulunmayı, analiz etmeyi ve strateji oluşturma kabiliyetini temsil eder. Aynı zamanda doğum haritasında Pallas el becerisine sahip olmayı ve el sanatlarında, zanaatkarlıkta yetenekli olmayı gösterebilir.

5- PROSERPİNA (26) : Astrolojide Proserpina zor deneyimlerden geçerek olgunlaşmayı, ayrılmak zorunda kalmayı, ayrılık kaygısını ve ayrılığı temsil eder. Zorla ve istenmeyen bir ilişki içinde olmayı, kaçırılmayı ve tecavüzü de anlatabilir. Aynı zamanda doğum, ölüm, olgunlaşma, evlilik, boşanma ve dulluk gibi önemli yaşam dönemeçlerini ifade eder. Doğum haritasında Proserpina diğerleri tarafından özgürlüğümüzün elimizden alındığı yeri ve kendimiz olmamıza izin verilmeyen yeri bize gösterir.

6- JUSTİTİA (269) : Astrolojide Justitia adaleti, ilahi düzeni ve doğal hukuku temsil eder. Doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olan Themis kişin için adaletin nerede önem kazandığını, adaleti yerine getirmek uğruna nasıl ve nerede savaşacağımızı gösterir. Örneğin Justitia 10. evde yer aldığı zaman kişi bir avukat, hakim ve savcı olabilir ya da adalete verdiği önem ile tanınabilir.

7- VULCANUS (h46) : Astrolojide Vulcanus ebeveynler tarafından reddedilmeyi, topal ya da sakat olmayı, el becerisini ve işçiliği, zanaatta ve sanatta yetenekli olmayı temsil eder. Ayrıca büyük bir güce sahip olmayı, eril bir enerjiyi ve kaba kuvveti de anlatır. Doğum haritasındaki Vulcanus geçmişteki acı ve güvensizlerden kaynaklanan şüphe ve acıyı ve bunun gölgesinde kalan güçlü ve doğal bir yeteneği gösterir.

8- CUPİDO (763) : Astrolojide Cupido aşkı ve seksi gösterdiği gibi tutkuyla bağlandığınız ilgi alanlarını ya da tutkunuza yenik düşeceğiniz yeri de anlatır. Ancak unutulmaması gereken şey bu tutkunun kısa vadeli olduğudur. Diğer yandan bu asteroit sizi çekilen şeyi, diğerleri tarafından neden arzulandığınızı ve diğerlerinin sizi arzulamasını sağlayan ne gibi özelliklere sahip olduğunuzu da ifade eder.

9- DİANA (78) : Astrolojide Diana bağımsızlığı, özgür olma ihtiyacını, özerkliği, doğayla ve diğer canlılarla olan bağlantımızı ve taahhütte bulunmamayı gösterir. Ayrıca doğamızın vahşi, evcilleşmemiş ve özgür yanını temsil eder. Bu asteroit kız kardeşlikle ve feminizmle de bağlantılıdır.

10- BACCHUS (2063) : Astrolojide Bacchus her türlü aşırılığı, ahlaksızlığı, sarhoşluğu ve cinselliği özgür bir şekilde yaşamayı temsil eder. Ayrıca doğum haritasında Bacchus kendinizi nerede ve nasıl bıraktığınızı, içinizdeki vahşi ile bağlantıda olmayı ve yaratıcı olmayı gösterir. Kendinizi ve diğer insanları nerede şımarttığınızı, hedonizmi, nasıl ve nerede zevk aldığınızı ifade eder. Ancak diğer yandan madde bağımlılığını da anlatır.

11- FORTUNA (19) : Astrolojide Fortuna iyi ya da kötü bir şansa, kadere sahip olmayı, hayatımıza bolluğu çekmeyi veya bolluğun azalmasını ve şansa olan yaklaşımımızı gösterir. Bu asteroit kişinin şansının iyi mi yoksa kötü mü olduğunu anlatır. İyilik yapanlar iyi şansı kendine çekerken kötü işlerle uğraşanlar kötü şansa sahip olurlar. Bu açıdan Fortuna aynı zamanda kader ve karma asteroididir.

12- ABUNDANTİA (151) : Astrolojide Abundantia başarıyı, bolluğu, refahı ve zenginliği temsil eder. Doğum haritasında Abundantia çok miktarda enerjiyi nerede ve nasıl kullanacağınızı gösterdiği gibi sahip olduğunuz bir yeteneğe de işaret edebilir. Ayrıca finansal zenginliği, kişinin nasıl refah elde edeceğini ve finansal eğilimlerinin ne olduğunu da anlatır.

13- VERİTAS (490) : Astrolojide Veritas gerçeği, doğru olanı ve hakikati temsil eder. Doğum haritasında gerçeği nerede ve nasıl aradığımızı, gerçeğin nerede ortaya çıkacağını ve bizim için gerçeğin nerede önem kazandığını gösterir. Güçlü Veritas yerleşimine ve açılarına sahip olanlar için gerçek son derece önemlidir. Diğer yandan olumsuz bir yerleşime sahip olan Veritas kişinin gerçeği kabullenmesini zorlaştırır ve gerçeğin çarpıtılmasına neden olur.

14- LUCİFER (1930) : Astrolojide Lucifer cesareti, gururu, kibri, egoyu ve kendi yolunda gitmek için kuralları ezip geçmeyi temsil eder. Doğum haritasında Lucifer kalabalığı takip etmek yerine kendi yolunuza gitmeyi ve benimsenmiş olanı değiştirmek için risk almaya hazır olmayı gösterir. Ayrıca otoriteye meydan okumayı ve neyin doğru olduğunu sorgulamayı da anlatır. Bu asteroit sahip olunandan fazlasını arzulamanın ve içinizdeki karanlığı gizlemek adına nerede diğerlerine yalan söylediğinizin göstergesidir.

NOT : Özellikle kavuşum ve karşıt açıya dikkat edin. En fazla 3 derecelik açı küresi alın.