CERES BURÇLARDA VE EVLERDE

Astrolojideki en önemli asteroitlerden biri Ceres’dir. Ceres’in evlerde ve burçlarda ne anlama geldiğini yazdım. Bu yazımda size bu asteroit hakkında bilgi verdim.

MİTOLOJİDE CERES
Roma mitolojisinde Ceres Satürn ile Ops’un kızı ve Jüpiter’in kız kardeşiydi. Ayrıca tanrıça Proserpina’nın annesiydi. Ceres tarımın, anneliğin, doğurganlığın, tahılların, ekili ürünlerin ve toprağın tanrıçasıydı. Ceres Yunan mitolojisindeki Demeter ile özdeşleştirildi.

ASTROLOJİDE CERES
Astrolojide Ceres beslenme söz konusu olduğunda neye ihtiyaç duyduğumuzu, diğerlerini nasıl beslediğimizi, çocukken bizi nasıl beslediklerini anlatır. Ayrıca bu asteroit ebeveynlikle, besleyici ve koşulsuz sevgiyle, annelikle, aile ilişkileriyle, rahimle, mideyle, bahçecilikle ve doğurganlıkla bağlantılıdır. Doğum haritasında olumsuz bir yerleşime sahip olan Ceres kederi, düşük benlik saygısını, velayetle ilgili sorunları, terk edilme hissini ifade eder. Bununla birlikte yeme bozukluklarını, değersizlik duygusunu, birine aşırı bir şekilde bağlanıp onu sahiplenmeyi gösterir. Kişi çocuklarının bağımsızlığını kazanmasına, büyümesine ve hatalarından ders almasına izin vermek istemeyebilir.

CERES BURÇLARDA

CERES KOÇ BURCUNDA : Koç burcundaki Ceres diğer insanları cesaretlendirerek beslemeyi tercih eder. Onları oldukları kişi olmaya yönlendirerek ve bu konuda destekleyerek beslerler. Bu yerleşime sahip olan biri cesur ve bağımsızdır. Koç burcundaki Ceres bağımsızlığı besler. Ailelerine karşı çok koruyucudurlar. Sevgilerini sözleriyle ya da sarılarak göstermek yerine eylemleriyle bunu kanıtlamayı tercih ederler. Aileleri ve sevdikleri tarafından onaylandıkları zaman kendileri beslenmiş hissederler.

Son derece iddialı ve girişken olan bu insanlar fiziksel eylemden ve düzenli egzersizden zevk alırlar. Kendi yollarını çizerek ve kaderlerini tayin ederek kendilerini beslerler. Aynı şekilde sevdikleri insanları da bu konuda desteklerler. Diğer insanlara kendi kendilerine yetmeleri konusunda yardımcı olurlar. Eğer bağımsızlıklarına ket vurulursa, onlara baskı uygulanırsa ya da sorumluluk almaya zorlanırlarsa kişiliklerinde sorunlar ortaya çıkabilir ve kendilerini yeterince besleyemezler.

CERES BOĞA BURCUNDA : Boğa burcundaki Ceres diğerleri tarafından lezzetli yiyeceklerle beslendiğinde ve şımartıldığında kendilerini beslenmiş hisseder. Ceres Boğa burcunda olduğu zaman zevk ihtiyacını ve konfor sahibi olmayı temsil eder. Bu yerleşime sahip olanlar diğer insanlarla ilgilenerek, onları lezzetli ve sağlıklı yiyeceklerle besleyerek, barınak ve finansal istikrar sağlayarak beslerler.

Doğayla iç içe olmak ve sevdikleri bir hobiyle ilgilenmek ya da huzur verici herhangi bir aktivite ile uğraşmak onların beslenmiş hissetmesini sağlar. Bahçecilikle uğraşmak, masaj yaptırmak ya da yemek pişirmek rahatlamalarına yardım eder. Dokunmak ve kucaklaşmak onların beslenmelerinde önemli bir yere sahiptir. Maddi değerlere ve sahiplenmeye önem veren bu kişiler ne kadar çok şeye sahiplerse o kadar öz değer sahibidirler. Yüklü bir banka hesabı ya da dolu bir buzdolabı bu insanlar için idealdir.

CERES İKİZLER BURCUNDA : Ceres İkizler burcunda olduğu zaman kişinin beslenmiş hissetmesi için iletişim kurması gerekir. Ebeveynlerinin, sevdiklerinin konuşmak, iletişim kurmak ve yazmak söz konusu olduğunda onlar için zaman ayırmaları çok önemlidir. Bu yerleşime sahip olanlar diğerleriyle bağlantı kurmayı ister. Ceres İkizler başkalarını dinleyerek, akıllarındaki şeyleri paylaşarak, diğerlerini motive eden konuşmalar yaparak ve etrafına neşe saçarak insanları besler.

Yeni şeyler öğrenmeyi ve diğerlerinin onları dinlemesini, entelektüel olarak yetkin hissetmeyi, esprili sözlerinin ve yeteneklerinin diğerleri tarafından takdir edilmesini arzularlar. Bu şekilde beslenmiş ve desteklenmiş hissederler. Yeni bilgiler edinerek, günlük tutarak, yazarak ve okuyarak kendilerini beslerler.

CERES YENGEÇ BURCUNDA : Ceres Yengeç burcundayken kişi anne olmaktan ve diğer insanlara annelik yapmaktan zevk alır. Evlerinde kendilerini rahat hissederler ve aile, ev ortamı kendilerini, diğer insanları besledikleri yerdir. Ailelerini ve sevdikleri insanları hem fiziksel hem de duygusal olarak beslerler. Bu yerleşime sahip olanlar çocukken iyi bakılıp beslenirlerse büyüdükleri zaman diğerlerine iyi bir şekilde bakacaklardır. Çok duygusal olan bu insanlar sevdiklerine sarılmaya ve güvenli bir ev ortamına ihtiyaç duyar.

Ceres Yengeç burcunda olduğu zaman kişi diğerlerinin duygularını anlamaya çalışarak, sevdikleri için lezzetli yemekler pişirerek, duyguları hakkında konuşmalar yaparak, ailelerini destekleyerek besler. Ceres Yengeç için anneyle güçlü bir bağ kurmak ve duygusal denge sağlamak son derece önemlidir. Ayrıca bu insanlar bakıp ilgilendikleri kişilerle güçlü bir bağ kurarlar. Bu güçlü bağ zamanla onları bu insanlara bağımlı hale getirir.

CERES ASLAN BURCUNDA : Ceres Aslan burcundayken kişi diğerlerinden çok ilgi gördüğünde ve övgüler aldığında kendini beslenmiş hisseder. İnsanların ona hayranlık duymasından, hediyelerden ve takdir edilmekten büyük bir zevk alırlar. Bu yerleşime sahip olanlar aşağılanırsa, gururları yerle bir edilirse ve biri onların egolarına saldırırsa fazlasıyla incinirler. Kişi için yaratıcılığını sergilemek ve kendini ifade etmek çok önemlidir.

Bu yerleşime sahip olanların hayatında gururlu, yaratıcı, eğlenceli, cömert ve sıcak olan ve onları besleyip destekleyen biri de olabilir. Diğer yandan bu insanlar başkalarına güven aşılayarak, onların yaratıcılığını ve bağımsızlığını destekleyerek insanları beslemeyi tercih eder. İnsanların yaratıcı yeteneklerini bulmalarına ve bunu en iyi şekilde kullanmalarına yardım ederler.

CERES BAŞAK BURCUNDA : Ceres Başak burcunda olduğu zaman kişi başkalarına hizmet etmek ve bakmak söz konusu olduğunda güçlü bir görev duygusuna sahiptir. Başkalarını hizmet yoluyla beslerler. Hatta bu konuda mükemmel olmak isterler. Bu da onları başka insanlar tarafından sömürülmeye açık hale getirir. İnsanlar onlara ihtiyaç duyduğunda kendilerini beslenmiş ve iyi hissederler. Aynı zamanda yeteneklerini geliştirerek ve işlerini en iyi şekilde yaparak kendilerini iyi hissederler.

Bu insanlar diğerlerine günlük işlerinde yardım ederek ve onları doğru kararlar vermeleri konusunda destekleyerek hem beslenir hem de diğerlerini besler. Ayrıca Ceres Başak olanlar diğerlerine mantıklı davranmanın, detaylara dikkat etmenin ve öz disiplini geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Organize olma konusunda son derece başarılıdırlar. Bu nedenle başkalarına nasıl organize olacaklarını öğretebilirler. Egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve kaliteli kıyafetlere sahip olmak onlara kendilerini iyi hissettirir.

CERES TERAZİ BURCUNDA : Ceres Terazi burcundayken kişi rahat ve huzur dolu bir ortamda kendini iyi ve beslenmiş hisseder. Bu insanlar diğerlerinin tepkilerine ve ihtiyaçlarına karşı büyük bir hassasiyet gösterir. Güçlü bir benlik saygısına sahip olmak için diğer insanların onları onaylaması ve onlar hakkında iyi yorumlarda bulunması gerekir. Ayrıca huzuru ve dengeyi korumak adına insanlara kolay bir şekilde teslim olmaya eğilimlisiniz. Ancak bu zamanla zarar görmenize ve tükenmenize neden olur. Başkalarına yardım etmeye ve kibar davranmaya çalışırken zarar görmemeye dikkat etmelisiniz.

Diğer yandan çevrenizde güzellik yaratmak ve sanatla uğraşmak ruhunuzun beslenmesini sağlar. İşbirliği yapmak, paylaşımda bulunmak, diğerleri tarafından kabul görmek ve iyi bir ilişkiye sahip olmak sizi besleyen diğer şeylerdir. Diğerlerini önemsediğinizi göstermek adına küçük incelikler yaparsınız. Güzelliklerden, lüks sahibi olmaktan, kaliteli kıyafetlerden, güzellik ürünlerinden ve lezzetli, kaliteli yiyeceklerden keyif alırsınız.

CERES AKREP BURCUNDA : Ceres Akrep burcunda olduğu zaman kişi samimiyetten ve güçlü, derin bir bağa sahip olmaktan mutlu olur. Bu insanlar fiziksel dokunuştan ve sevişmekten beslenir. Ancak bunun için güçlü bir güven duygusu ve yoğun, derin bir bağ şarttır. Başkalarını iyileştirerek, diğerlerine yardım edip onları dönüştürerek insanları beslemeyi tercih ederler. İstikrarlı ilişkiler de beslenmelerinde önemli bir yere sahiptir. Onları dönüştüren ve gizemli olan her şeyden büyük bir haz duyarlar.

Bu insanlar kendilerini diğerlerinden izole etmekten kaçınmalıdır. Ceres Akrep olanlar yeterli bir şekilde beslenemezlerse kıskanç, kırılmış, manipülatif ve sahiplenici bir tutum takınabilirler. Bu yerleşime sahip olanlar insan ruhunun derinliğinden korkmayan, yoğun kişiliğe sahip insanlardır. Sorunlarının kökenine inerek kendilerini iyileştirip beslerler.

CERES YAY BURCUNDA : Ceres Yay burcunda olduğu zaman kişi diğer insanları bilgiyle, bilgelikle ve maceralarından edindiği tecrübelerle besler. Onlar aynı zamanda insanların içindeki iyimserliği açığa çıkarırlar. Öğretmede ve insanlara danışmanlık yapıp tavsiyede bulunmada son derece başarılıdırlar. Seyahat etme özgürlüğüne sahip olduklarında ve bakış açılarını, bilgilerini genişletme imkanını yakaladıklarında kendilerini beslenmiş hissederler.

Bu insanlar hayatlarının anlam dolu olmasına ve maceraya atılmaya ihtiyaç duyarlar. Özgürlükleri kısıtlandığı zaman beslenmeleri de sekteye uğrar. Ceres Yay burcundayken kişi dünyayı keşfetmek ve bir anlam bulmak söz konusu olduğunda onlara yol gösterecek ve ilham verecek birine ihtiyacı vardır. Ayrıca felsefe, din, hukuk vb. konularda diğerleriyle tartışmak, kaliteli zaman geçirmek ve entelektüel birikime sahip olmak onlar için tatmin edicidir. Bu yerleşime sahip olanların hayatlarında yabancı kökenli ya da dini bir geçmişi olan besleyici bir figür olabilir.

CERES OĞLAK BURCUNDA : Ceres Oğlak burcundayken kişi organize olduğunda, zamanı iyi bir şekilde yönettiğinde ve hayatlarını kontrol altında tuttuklarında beslenmiş hissederler. Sorumlu davranmayı bilen bu insanlar diğerlerine de nasıl sorumluluk alacaklarını öğretebilirler. Sürprizlerden hiç haz etmezler. Sabırla, azmederek ve planlı, programlı bir şekilde başarıyı elde ederler ve bu şekilde kendilerini beslerler. Diğer insanlara nasıl başarıya ulaşacaklarını öğreterek onların beslenmesini sağlamış olurlar.

Kendilerini daha iyi hissetmek için statü ve konum sahibi olmaya gereğinden fazla önem verebilirler. Elde ettikleri başarı ve gösterdikleri iyi performans beslenmiş hissetmelerinde önemli bir yere sahiptir. Ceres Oğlak burcunda olduğu zaman duygusal ve sezgisel olarak beslenmeniz ve diğerlerini bu şekilde beslemeniz sizin için hiç kolay değildir. Bu yerleşime sahip olanların hayatında katı ve soğuk bir besleyici figür olabilir. Sizi yetiştiren kişinin sevgisini ve şefkatini hissetmek sizin için zor olabilir.

CERES KOVA BURCUNDA : Ceres Kova burcunda olduğu zaman kişi için arkadaşlıklar kurmak ve kişiliğini alışılmadık şekilde ifade etmek büyük bir önem taşır. Arkadaşlarla zaman geçirmek onların beslenmiş hissetmesini sağlar. Ayrıca bu insanların uğruna savaşacakları bir amaca, bir hedefe sahip olması beslenmelerinde önemli bir yer tutar. Özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına önem veren bu insanlar kimliklerini ifade edebilmeliler ve kendileri olmalılar.

Bu yerleşime sahip olanlar bağımsız, sıra dışı bir besleyici figür tarafından yetiştirilmiş olabilir. Bu insanlar için samimi davranmak zordur. Onların entelektüel bir yaklaşımları vardır. Sevdikleri insanlara benzersiz doğalarını kabul etmeleri konusunda destek olurlar. Onları bu şekilde beslerler. Bir grubun parçası olduklarında ve bir amaca hizmet ettiklerinde kendilerini beslenmiş hissederler.

CERES BALIK BURCUNDA : Ceres Balık burcundayken kişinin beslenmiş hissetmesi için iyi bir uykuya, deşarj olmak için yalnız zaman geçirmeye ve ilahi olanla bağlantı halinde olmaya ihtiyacı vardır. Diğer insanları karşılık beklemeden ve koşulsuz bir sevgiyle beslerler.

Başkalarının duygularına karşı son derece duyarlı olan bu insanlar diğerleriyle güçlü bir şekilde empati kurabilirler. Ama yine de kötü niyetli insanlar tarafından kullanılmamaya dikkat etmeliler. Ayrıca bu yerleşime sahip olanlar diğerlerini şefkatle ve duygusal olarak beslemeyi tercih ederler. Besleyici doğalarını sanatla ve yaratıcı işlerle uğraşarak da ortaya koyabilirler. Deniz, göl ya da bir su kaynağının yakınında zaman geçirmek onlara huzur verir.

CERES EVLERDE

CERES 1. EVDE : Ceres ilk evde olduğu zaman kişi için egosunu beslemek çok önemlidir. Bu yerleşime sahip olanların besleyici benliği ön plana çıkar. Diğer insanlarda bunu fark eder. Bu yüzden yardıma ihtiyaç duyduklarında sizin kapınızı çalarlar. Cinsiyetleri ne olursa olsun besleyici doğaları yüzünden diğerleri tarafından kadınsı ve anaç tavra sahip biri olarak algılanırlar.

CERES 2. EVDE : Ceres ikinci evdeyken kişi için fiziksel olarak beslenmek önem taşır. Diğer insanları da fiziksel olarak beslemeyi tercih ederler. Bu yerleşime sahip olanlar lüks, konfor ve maddi güvence ister. Lüks ve pahalı şeylerden, lezzetli yiyeceklerden, dolu bir buzdolabından ve yüklü bir banka hesabından hoşlanırlar. Sevdiklerine dokunmaktan da mutluluk duyarlar.

CERES 3. EVDE : Ceres üçüncü evde olduğu zaman kişi için konuşarak, yazarak iletişim kurmak önemli hale gelir. İletişim kurmak ruhlarının beslenmesini sağlar. Bu insanlar bilgi edinerek ve paylaşarak hem kendi zihinlerini hem de diğerlerinin zihnini beslemek isterler. Ceres 3. evdeyse kişiler için yakın akrabalarını, komşularını ve kardeşlerini beslemek ön plana çıkar. Ya da bu insanlar tarafından beslenirler.

CERES 4. EVDE : Ceres dördüncü evdeyken kişi evde olmaktan mutluluk duyar. Aile hayatı bu insanlar için son derece önemlidir. Evinde yaşayan insanları duygusal olarak ya da lezzetli yiyeceklerle beslemek ister. Aile bu yerleşime sahip olanlar için ilk sırada gelir. Bu insanlar diğerleri için birer anne, baba figürüdür.

CERES 5. EVDE : Ceres beşinci evde olduğu zaman kişi kendini ifade ederek, yaratıcılığını sergileyerek ve eğlenerek beslenir. Bu yerleşim aynı zamanda kişinin sevgilileri ve çocukları aracılığıyla da beslendiğini gösterir. Kumar, spor, oyunlar, spekülasyon, çocuklar, eğlence ve romantizm bu evle bağlantılıdır. Kişi bunlar aracılığıyla beslenmesini gerçekleştirebilir. Ayrıca bu yerleşime sahip olanlardan harika aktörler de çıkabilir.

CERES 6. EVDE : Ceres altıncı evdeyken kişi iş arkadaşları aracılığı ile beslenebilir ya da onları besleyebilir. Bir problemle karşılaştıklarında arkadaşları onlardan tavsiye alır. Bu yerleşime sahip olanlar başkalarına hizmet edebilecekleri bir alanda çalışabilir. Mesela bu insanlar ebe, hemşire, bakıcı vb. olabilir. Diğer yandan birileri onlara halledilmesi gereken günlük işler, rutinler konusunda yardım ettiğinde kendilerini desteklenmiş ve beslenmiş hissederler.

CERES 7. EVDE : Ceres yedinci evde olduğu zaman kişi partnerleri, ortakları ve yaşadıkları ilişkiler aracılığıyla beslenir ve onları besler. Sevgilileriyle ya da eşleriyle zaman geçirmekten mutlu olurlar. İlişki içinde olmak, bir partnerle ilgilenmek ya da onun tarafından ilgilenilmek bu yerleşime sahip olanlar için son derece önemlidir.

CERES 8. EVDE : Ceres sekizinci evdeyken kişi biri ile derin ve yoğun bağlantılar kurarak ya da seks yaparak kendini besleyebilir. Birine güvenebilmek ve samimiyet kurmak bu insanlar için önemlidir. Ayrıca metafizik, okült, cadılık ve tabu olan şeylerle de kendilerini beslenmiş hissederler. Bu insan hayatı boyunca derin dönüşümlerden ve krizlerden geçer. Bu şekilde edindiği tecrübeler sayesinde diğer insanlara da yol gösterebilir ve onların beslenmesine katkıda bulunabilir.

CERES 9. EVDE : Ceres dokuzuncu evde olduğu zaman kişi maceralara atıldığında ve bakış açısını genişletme fırsatını yakaladığında kendini beslenmiş hisseder. Ayrıca bu insanlar için akademik çalışmalar yapmak ve felsefi, dini konular hakkında konuşmak da çok önemlidir. Bu sayede başka insanları da beslemiş olurlar. Bu yerleşime sahip olanlardan maneviyatı yüksek insanlar ve profesörler çıkar.

CERES 10. EVDE : Ceres onuncu evdeyken kişi toplumda besleyici bir figür olarak tanınan biri haline gelebilir. Bu insanlar başkalarına yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu yerleşim ile insanlar onlardan tavsiye alır ve destek bekler. Ayrıca patronlar tarafından beslenebilirler veya onları besleyebilirler. Ceres bu evde yer aldığı zaman kişi diğerlerine bakabileceği, onları besleyebileceği bir alanda çalışabilir.

CERES 11. EVDE : Ceres on birinci evde yer aldığı zaman kişi arkadaşlarını besler ve onlar tarafından beslenir. Aynı zamanda gruplara, yardım kuruluşlarına ve insani yardım çalışmalarına katılarak da beslenmesini gerçekleştirebilir. Dışlanmış ve haklarından mahrum edilmiş insanlar için ayağa kalkan aktivistler bu yerleşimden çıkar. Adaletsizliğe karşı çıkmak ve mağdur edilmiş olanları savunmak bu insanlar için çok önemlidir.

CERES 12. EVDE : Ceres on ikinci evde olduğu zaman kişi fakir, hasta ve zor durumda olanlara yardım ederek insanları besler. Hatta elinde olandan fazlasını diğerlerine vermeye eğilimlidir. Kişi bu yerleşimle kendini feda etmeye eğilimlidir. Diğer yandan bu yerleşime sahip olanlar beslenme eksikliği yaşayabilirler. Çünkü burası bilinçaltının evidir. Bu yüzden bu insanların kendini besleyebilmesi ve kendine düzgün bir şekilde bakabilmesi için bilinçli bir çaba göstermesi şarttır.

14