AMAZONLAR HAKKINDA 19 İLGİNÇ BİLGİ

Kimilerine göre Amazonlar sadece bir efsaneden ibarettir. Bazı insanlar ise onların gerçekten bir zamanlar yaşadığını düşünüyor. Ancak şu bir gerçek ki onlar her şekilde efsanevi, güçlü ve büyüleyici savaşçılardır. Ben de yazımda onlar hakkındaki ilginç bilgileri sizinle paylaşacağım.

1- Yunan mitolojisinde Amazonlar savaş tanrısı Ares’in kızlarıydı. Bu savaşçı kadınlar erkekleri üremek için kullanıyorlardı. Ayrıca tüm erkek bebeklerin öldürüldüğü ya da babalarına geri verildiği ve sadece kadınlardan oluşan bir toplumun üyeleriydiler.

2- Amazonlar Yunanlılar tarafından başta Themiskyra olmak üzere Karadeniz’in güney kıyısı çevresindeki alanla ilişkilendirildiler. Themiskyra’nın ise Samsun’daki Terme ilçesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca Efes, Myrina, Kyme, Sinope, Smyrna, Midilli ve Priene başta olmak üzere Anadolu’daki birçok yerleşim yeri Amazonlara atfedilmiştir.

3- Bir Yunan efsanesine göre Amazonlar daha iyi bir şekilde mızrak atmak ve yay kullanmak için sağ göğüslerini yaktılar. Ancak diğer yandan Amazonlar antik Yunan sanatında göğüsleri eksik şekilde tasvir edilmemiştir.

4- Yunan mitolojisinde Yunanlılar ve Amazonlar arasındaki ilk karşılaşma Herkül’ün ünlü 12 görevinden biri sırasında gerçekleşir. Herkül’ün görevi, Amazon kraliçesi Hippolyte’ye babası Ares tarafından verilmiş olan kuşağı almaktı. İkinci Yunan-Amazon karşılaşması ise Theseus’un Amazon Antiope’a aşık olup onu kaçırmasıyla ya da onunla kaçmasıyla gerçekleşti. Üçüncü karşılaşma bir Yunan kahramanı olan Bellerophon’un görevleri sırasında Amazonlarla savaşması ve zafer kazanmasıyla oldu. Son karşılaşma ise Aşil ve Ares ile Amazon Otrere’nin kızı olan Amazon Penthesilea’nın arasındaki mücadeleyle ve sonunda Penhesilea’nın Aşil tarafından öldürülmesiyle gerçekleşir.

5- Samsun’da Amazon savaşçılarının eşyalarının ve heykellerinin sergilendiği yapay bir Amazon köyü de bulunmaktadır.

6- Amazonların sadece Yunan hikayelerinde anlatılan karakterler olduğuna inanılıyordu. Onlar sadece bir efsane olarak kabul edildiler. Ancak yapılan arkeolojik çalışmalar onların gerçekten var olduğunu da kesin bir şekilde kanıtladı.

7- Arkeologlar göçebe bir halk olan İskitlerin kurganlarını kazdı. Bu kurganlarda atlarla gömülmüş olan iskeletleri, okları, yayları ve mızrakları buldular. Yapılan DNA sonuçlarına göre tüm İskit kadınlarının aşağı yukarı üçte biri bıçak, hançer ve savaş aletleriyle gömülmüştü. Ayrıca bu kadınların savaş yaraları da vardı.

8- Kalıntıların analizlerinin gösterdiğine göre bu savaşçı kadınların boyları ise yaklaşık olarak 168 santimetreydi.

9- Göçebe olan bu savaşçılar okçulukta ve ata binmede ustaydı. Ayrıca İskitler olarak bilinen eski bir topluluğun parçasıydılar.

10- Avrasya bozkırlarında Karadeniz Bölgesinden Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşamlarını sürdürdüler.

11- İskitlerin mezarlarında 10 yaşından 45 yaşına kadar aktif olan kadın savaşçıların mezarları tespit edildi.

12- İskit toplumları erkekler gibi yaşayan ve sadece kadın üyelerden meydana gelen bir topluluktu. İskitli kadınların bazıları savaş durumunda ve avlanmak gerektiğinde erkeklere katıldı.

13- Arkeologlar bugüne kadar savaş aletleriyle ve atlarıyla gömülmüş olan 300’den fazla savaşçı kadına ait kalıntıyı buldular.

14- Amazones kelimesi aslında Yunan kökenli bir kelime değildir. Dilbilimcilere göre bu kelimenin kökeni eski İran ve Kafkas’tan gelmektedir.

15- Bu savaşçı kadınlar vücutlarına gerçek ya da fantastik hayvanların ve geometrik tasarımların dövmelerini yapardı. Kadınların vücutları yoğun bir şekilde dövmeliydi.

16- Amazonlar pantolon giyer, çömlek tüttürür ve kımız denilen fermente edilmiş olan kısrak sütünü içerlerdi. Onların pantolon giyen ilk insanlardan biri olduğu tahmin ediliyor.

17- Amazonlar kenevir içerlerdi. Kazılan İskit mezarlarında hem kadın hem de erkekler için kenevir içme kitleri bulundu.

18- Yunan efsanelerinde bu kadınların doğan erkek çocuklarını sakatladıkları, öldürdükleri ya da onlara bakmayı reddedip babalarına geri gönderdikleri söylenir. Ancak erkek çocukları öldürdüklerine veya sakat bıraktıklarına dair hiçbir arkeolojik bulgu yoktur. Diğer yandan göçebe insanlar arasında koruyucu aile olarak bilinen çok yaygın bir gelenek vardı. Oğullarını başka bir kabile ile iyi ilişkiler kurmak adına gönderiyorlardı. Gönderilen bu erkek çocuklar başka bir kabile tarafından yetiştiriliyordu. Bundan dolayı Yunan mitolojisinde Amazonların erkek çocuklarını babalarına verdikleri anlatılır.

19- Amazonlar ve Amazon benzeri kadınlarla ilgili hikayeler sadece Yunan hikayelerinde kendilerine yer bulmadı. Aynı zamanda Arabistan, Antik Roma, Mezopotamya, Hindistan, İran, Mısır, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Çin’den Amazon benzeri kadınlarla ilgili hikayeler anlatılmaktaydı.