ANTİK MISIR TEMALI 24 ASTEROİT

Astrolojide asteroitlerin özel bir yeri vardır. Gezegenler kadar büyük bir etkiye sahip olmasalar bile yine de astrolojide önemli ve büyüleyici bir etkiye sahiptirler. Bu yüzden ben de bu yazımda sizin için Mısır temalı asteroitleri yazacağım.

1- İSİS (42) : Astrolojide İsis sevgiyi, bağlılığı, sadakati, birliği, simyayı, büyüyü, sihri, okült bilgeliği, dirilişi, seks büyüsünü ve kundaliniyi temsil eder. Ayrıca yeniden birleşmeyi ve birleştirmeyi, sentezlemeyi, harmanlamayı ve yeniden inşa etmeyi anlatır. Güçlü kadınları işaret ettiği gibi güçlü olmayı da ifade eder. Bu asteroit barış yapmakla, uzlaştırmakla ve bir araya getirmekle ve bir arada tutmakla da ilgilidir. Aynı zamanda bütünlük ve tamamlanma ihtiyacı ile bağlantılıdır. Doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olan İsis ile manevi bilgelik ve ilahi aydınlanma görülebilir. İlahi dişil özellikler ve kadın liderliği, güçlü kadınlar ön plana çıkabilir. Kişi veri toplamakla ve bu bu veriyi birleştirip sentezlemekle uğraşabilir. Simya, okült ve sihir gibi alanlarda çalışmalar yapabilir. Ayrıntılar, bilgi toplama ve bu bilgiyi harmanlama konusunda kişi yetenekli olabilir. Bu asteroit sinastri haritalarında da önemli bir yere sahiptir. Bir sinastri haritasında sadakatle, sevgiyle, bağlılıkla ilgili konuları vurgulayabilir.
2- OSİRİS (1923) : Astrolojide Osiris değişimi, dönüşümü, yenilenmeyi, ölümü ve yeniden doğmayı, diriltmeyi, mecazen ya da gerçek anlamda ölümü temsil eder. Ayrıca kadınsı özellikler sergilemeyi, mecazen ya da gerçek anlamda parçalanmayı, ampütasyonu anlatır. Doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olan Osiris bize nerede yenilenmemiz gerektiğini ve nerede dönüşüm yaşayacağımızı gösterir. Ayrıca toplumsal koşullandırmanın bizi yaralamış olabileceğini, bireyselleşme temalarını, kendimizi keşfetmeyi, gerçekleştirmeyi ve diğer insanlara dönüşüm ve şifa söz konusu olduğunda yol göstermeyi, yardım etmeyi ifade eder. Sinastri haritalarında da önem taşıyan bu asteroit İsis asteroiti ile birlikte yorumlanmalıdır.
3- UBASTİ (4257) : Astrolojide Ubasti kedileri, doğurganlığı, ev hayatını, sırları, doğumu, cinsel sıcaklığı, şehveti, cinsel büyüyü, wicca pratiği yapmayı, okült çalışmaları ve koruyup kollamayı temsil eder. Ayrıca evi, aileyi, yuvayı korumayı ve kendini ifade etme özgürlüğünü anlatır. Cinselliğimizden zevk almamız gerektiğini, bize yakın olanların koruyucusu olmayı, toplumsal baskıdan ve toplumun bakış açısından etkilenmemeyi de ifade eder. Tutkuyla, onurla ve ilgi bulmayla da bağlantılıdır. Doğum haritasında Ubasti sevdiklerinizin ve ailenin koruyucusu olduğunuz yeri, önemli ve kutsal kabul edip koruduğunuz şeyleri, cinselliği, şehveti ve doğurganlığı, iddialı ve agresif olmayı gösterir. Kişi mücevher ve piercing takmayı, parfüm kullanmayı sevebilir. Ubasti parfüm tanrıçası da olduğu için belki parfümlere ya da parfüm yapımına ilgi duymayı da anlatabilir.
4- HORUS (1924) : Astrolojide Horus aile onurunu, aile geleneklerine olan bağlılığı, anneye olan yakınlığı, sadakati, gücü, kraliyeti, refahı, sezgiyi, duru görüyü, basireti temsil eder. Ayrıca üçüncü gözü, görmeyi, gizli olan şeyleri görme yetisini, negatif enerjilerden ve varlıklardan korunmayı ve canlılar dünyası ile ahiret arasındaki görme kabiliyetini anlatır. Ahiretle bağlantıda olmayı, hukuka ve düzenin işleyişine ilgi duymayı, okült ile ilgilenmeyi de ifade eder. Bu asteroit aynı zamanda kimlik, kültür ve miras kavramlarıyla, geleneklerle ve atalarla olan bağlantıyla ilgilidir. Doğum haritasında güçlü bir şekilde yerleşen Horus kişinin kökeniyle ve atalarıyla olan güçlü bağını, ailesiyle ve olduğu kişiyle gurur duyduğunu, adalete ve hukuka verdiği önemi, anneyle olan güçlü iletişimi, sezgi, duru görü ve basiret sahibi olmayı, korunmayı ve geleneklere olan bağlılığı gösterir.
5- HATHOR (2340) : Astrolojide Hathor çekiciliği, ilgi çekmeyi, neşe getirmeyi, sevecen ve cana yakın olmayı, doğumu, annelik içgüdüsünü, beslemeyi, ölülere rehberlik sunmayı ve ahlaki kurallara uygun yaşamayı temsil eder. Ayrıca yaratıcı ifadeyi, sanat sevgisini, adalet söz konusu olduğunda güçlü bir dürtüyü, fikirlerin ortaya çıkmasını, icatları, moda, tasarım, müzik ve dekorasyon konusunda yetenekli olmayı anlatır. Doğum haritasında güçlü bir yerleşimi olan Hathor nerede üretken ve yaratıcı olduğumuzu, sahip olduğumuz yetenekleri, ahlaki pusulamızı, annelik içgüdümüzü, nerede ve nasıl fikir ürettiğimizi ve diğer insanların bizi çekici ve sevecen bulduğunu gösterir.
6- ANUBİS (1912) : Astrolojide Anubis eylemlerimizin sorumluluğunu almayı, eylemlerimizi ölçüp tartmayı, ölüm konusunda insanlara nasıl yardım ettiğimizi, her şeye rağmen neleri koruyacağımızı, ölümcül bir durumdan ya da berbat koşullara rağmen çevremizdekileri nasıl geri getirebileceğimizi, değişimi ve ölümün yaşamın bir parçası olduğunu temsil eder. Ayrıca bu asteroit sonlarla, ölümle ve dönüşümle bağlantılıdır. Doğum haritasında güçlü bir yerleşimi olan Anubis eylemlerimizin sorumluluğunu nerede ve nasıl aldığımızı ve ölüm söz konusu olduğunda diğerlerine nasıl yardım ettiğimizi gösterir. Öne çıkan bir Anubis yerleşimine sahip olanlardan cenaze levazımatçıları, morg çalışanları, bakımevinde görev alanlar, yas danışmanları ve mezar bekçileri vb. çıkabilir.
7- SEKHMET (5381) : Astrolojide Sekhmet cesaretin, gücün, güçlü bir kişiliğin, koruyucu bir doğanın ve annelik içgüdüsünün sembolüdür. Ayrıca adaletsizlikle mücadelede sorumluluk almaya hazır birini, güçlü fikirlere ve ahlaki inanca sahip olmayı, iyileştirme ve şifa söz konusu olduğunda yetenekli olmayı, liderliği ve otoriteyi de anlatır. Kozmik enerji, büyü sistemi ve psişik enerji de bu asteroit ile ilgilidir. Doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olan Sekhmet nerede durmayı reddettiğimizi, kendimizi nasıl arındırdığımızı, sahip olduğumuz gücü, tutkuyu ve öfkeyi gösterir. Adaleti nasıl yerine getirdiğimizi, liderliği ve otoriteyi nerede ve nasıl sergilediğimizi, diğerlerini ve kendimizi nerede iyileştirdiğimizi, nasıl şifalandırdığımızı ve koruyucu doğamızın nasıl kendini gösterdiğini de temsil eder.
8- NEPHTHYS (287) : Astrolojide Nephthys ebedi olmayan ölümü, yeni bir varoluşu, reenkarnasyonu, bağlılığı ve yeniden doğuşu temsil eder. Ayrıca besleyici bir doğaya sahip olmayı, beslemeyi, güçlü bir iç bilgeliği ve sezgisel anlayışı, empati yapabilmeyi, birini koşulsuz severek iyileştirmeyi de anlatır. Bize bahşedilen potansiyel yetenekleri ve hediyeleri, görünmeyen şeyleri görme kabiliyetini ve güçlü sezgisel yetenekleri ifade eder. Ölüler, koruma, sihir, sağlık, bira, mumyalama ve doğum gibi konularla da bu asteroitin bağlantısı vardır. Doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olan Nephthys potansiyel yeteneklerimizin nerede olduğunu, sezgisel yeteneklerimizi ve iç bilgeliğimizi nerede ve nasıl kullandığımızı, besleyici doğamızı nerede ve nasıl sergilediğimizi gösterir. Bu asteroit yeniden doğuşu ve reenkarnasyonu da temsil ettiği için bir ihtimal bize önceki hayatlarımız hakkında da bilgi verebilir.
9- PTAH (5011) : Astrolojide Ptah ilahi olanla bağlantıda olma hissini, diğer insanlar için büyük bir şefkat ve sevgi beslemeyi, geleneklere ve ata inancına olan güçlü bağlılığı, güçlü ahlakı ve adalet duygusunu temsil eder. Ayrıca fedakarlığa olan inancı, diğer insanları korumaya, savunmaya hazır olmayı, iyileştirici ve yaratıcı enerjiyi, yaratıcılığı, yaratıcı yetenekleri, yaratıcı ifadeyi, fikirleri, icatları, merhameti ve hakikati de anlatır. Ptah zanaatla, ticaretle, sanatla, inşaatla, mimarlıkla da bağlantısı vardır. Doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olan Ptah diğerlerine nerede ve nasıl şefkat gösterdiğimizi, geleneklere bağlılığımızı, yaratıcılığımızı nerede ve nasıl sergilediğimizi, ilahi olanla bağlantıda hissetmeyi ve ahlaklı olmayı, adaletli davranmayı gösterir. Ptah doğum haritasında yükselenle kavuştuğu zaman kişiye güçlü bir güzellik verebilir.
10- İMHOTEP (1813) : Astrolojide İmhotep dehayı, bilgeliği, kutsal geometriyi, mimarlığı, hekimliği, heykeltıraşlığı, yazarlığı, mucitliği, astronomiyi, mühendisliği ve çok yönlü olmayı temsil eder. Doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olan İmhotep dehaya sahip olmayı, bilge olmayı, mimarlık konusundaki yeteneği, kutsal geometriye hakim olmayı, birçok alanda eser vermeyi ve çok yönlü olmayı gösterir. Merkür’le kavuşum yaptığında yazarlığı, mucitliği, dahi ya da en azından zeki olmayı da anlatır.
11- GİZA (5249) : Astrolojide Giza kadim bilgiyi, eski gerçekleri keşfetmeyi, zamana meydan okumayı, dayanıklılığı ve tarihe tanıklık etmeyi temsil eder. Doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olan Giza geçmiş yaşam deneyimlerini ve bir önceki yaşamda Antik Mısır ile olan güçlü bağı gösterebilir.
12- SPHİNX (896) : Astrolojide Sphinx muammayı, sırları, anlaşılmazlığı, zamanı geldiğinde açığa çıkacak olan gizemleri, gizli bilgileri, gizli niyetleri ve planları temsil eder. Ayrıca zorluklarla yüzleşmeyi, amaçlar, niyetler ve hedefler söz konusu olduğunda anlaşılmayan, gizemli birini ya da bir şeyi, bilinmeyeni, eksik bilgiyi, bir bilmeceyi anlatır. Doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olan Sphinx zorluklarla nerede yüzleşeceğimizi, kendimizi nasıl ve nerede koruyacağımızı, hayatımızda gizemin, sırların ve gizli planların, niyetlerin kendini nerede göstereceğini ifade eder.
13- ATEN (2062) : Astrolojide Aten kendi dinini yaymayla ve diğer insanlara empoze etmeyle, insanları kendi inancına girmeleri için zorlamayla ve dogmatizmle ilgilidir. Ayrıca dinleri, inançlı olmayı ve tanrıyla güçlü bir bağ kurmayı, tanrıyı nasıl gördüğünüzü ve onu nasıl yorumladığınızı temsil eder.
14- TUTENCHAMUN (4848) : Astrolojide Tutenchamun gecikmelerin ardından hak edilen şeyin alınmasını, gelenekleri ve eski şeyleri kaderin ve gidişatın tersine çevrilmesini ve geçmişten gelen şeylerle uğraşmak zorunda olmayı temsil eder.
15- AMENHOTEP (4847) : Astrolojide Amenhotep kendi inanç sistemini, dinini kurmayı, inandığı şeyleri yaymayı ve kendi inancı söz konusu olduğunda birinin diğerlerini zorlamasını ve dinine girmeleri için baskı yapmasını temsil eder.
16- KLEOPATRA (216) : Astrolojide Kleopatra başkalarını cezbetme yeteneğini, büyük bir gücü ve karizmayı, çekici olmayı, insanları manipüle etme yeteneğini, manyetik ve güçlü bir kişiliği temsil eder. Ayrıca hırslarımızı gerçekleştirmek uğruna nerede ahlaki kuralları ve yasaları çiğnediğimizi, kibrimiz ve hırslarımız yüzünden hatalarımızı, kusurlarımızı görmekten aciz kalmayı anlatır. Zeki ve acımasız olmayı, karizmayı, femme fatale bir kişiliğe sahip olmayı, iyi eğitimli olmayı, sahip olunan iyi liderlik becerilerini ve ahlakın bozulmasını da ifade eder.
17- NEFERTİTİ (3199) : Astrolojide Nefertiti başkalarından güç almayı, başkalarının aracılığı ile güç sahibi olmayı temsil eder. Ayrıca sahip olduğunuz güzelliğin nerede yattığını anlatır. Mesela bir Boğa burcu insanını güzel kılan şey cazibesi ve şefkatli doğasıyken bir Koç insanını tutkusu ve güçlü enerjisi güzel kılar.
18- RAMSES (4416) : Astrolojide Ramses askeri alanda başarılı olmayı, mimari alanda yapıların inşa edilmesini desteklemeyi, büyük bir lider olarak anılmayı, popüler olmayı ve yetenekli bir yönetici olmayı temsil eder.
19- AİGYPTİOS (19913) : Astrolojide Aigyptios antik Mısırla bağlantılı geçmiş yaşam deneyimlerini, Mısırla ve Mısır kültürüyle bağlantılı bir önceki hayatı temsil ediyor olabilir.
20- SELQET (136818) : Astrolojide Selqet ölümü, yeniden doğuşu, yenilenmeyi, paranormal durumları, sihri, derinliği, bilgeliği ve gizemi temsil eder. Ayrıca şamanik alemleri, büyüyü, magiyi, psişik bağlantılara sahip olmayı, şifayı, ölüm ve diğer aleme geçiş sürecinde rehberlik etmeyi, dişil gizemleri, psişik koruma sağlamayı, dönüşümü ve psişik simyayı anlatır. Doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olan Selqet rehberliğimizi ve içsel bilgeliğimizi kullanarak insanlara nerede ve nasıl yardım ettiğimizi gösterir. Aynı zamanda dönüşüm yaşadığımız ve yenilendiğimiz yeri, psişik yeteneklerimizi, içsel bilgeliğimizi nasıl ve nerede gösterdiğimizi de ifade eder.
21- AMUN (3554) : Astrolojide Amun fethetmeyi, elde etmeyi, üstesinden gelmeyi, kehaneti, doğurganlığı, ilahi olanın bilinmeyen ve gizemli yönlerini temsil eder. Doğum haritasında güçlü bir yerleşimi olan Amun nerede başarıyı yakalayacağımızı, isteklerimizi elde edeceğimizi, zorlukların üstesinden geleceğimizi ve nerede üretken ve yaratıcı olabileceğimizi gösterir.
22- APOPHİS (99942) : Astrolojide Apophis ölümü, toplu katliamları, yıkımı, anarşizmi, anarşist birini, kendini yıkmayı, terörizmi ve büyük zulümleri temsil eder. Doğum haritasında güçlü bir yerleşimi olan Apophis nerede yıkımı tecrübe ettiğimizi, anarşist eylemlerde bulunmayı ve hayatımıza yıkım ve kargaşa getiren birini gösterir. Örneğin Merkür ile kavuşan Apophis konuşma bozukluğunu, kekelemeyi, öğrenmede zorluk çekmeyi anlatır.
23- BENNU (101955) : Astrolojide Bennu yaratılışla, yaratımla, yaratıcılıkla ve yeniden doğuşla bağlantılıdır. Doğum haritasında güçlü bir yerleşimi olan Bennu nerede küllerimizden doğduğumuzu ve yenilendiğimizi gösterebilir. Ayrıca yaratılışla da ilgili olan Bennu bir ihtimal yaratıcı ve üretken olmayı da anlatabilir.
24- HATSHEPSUT (2436) : Astrolojide Hatshepsut başarıyı yakalamayı, varlık sahibi olmayı, saygı görmeyi, zenginliği, başarılı bir lideri ya da yöneticiyi, kadın liderleri ve başarılı kadınları temsil eder. Ayrıca erkeklerden düşmanlık ve kıskançlık görmeyi, refaha sahip olmayı, iyi liderlik becerilerine sahip olmayı ve cinsiyetiniz söz konusu olduğunda alışılmışın dışında bir sosyal konumda olmayı anlatır.
NOT : Özellikle kavuşum ve karşıt açıya dikkat edin. En fazla 3 derecelik açı küresi alın.