YUNAN TEMALI 42 ASTEROİT : 2. BÖLÜM

Astrolojide asteroitlerin özel bir yeri vardır. Gezegenler kadar önemli olmasalar da yine de dikkate değer bir etkileri bulunur. Ben de bu yazımda Yunan temalı asteroitleri sizin için yazdım.

1- MUSA (600) : Astrolojide Musa yaratıcılığı ve ilhamı temsil eder. Bir sanatçıyı yaratmak için gerekli olan kalpteki ilham akışını harekete geçirir.
2- KALLİOPE (22) : Astrolojide Kalliope strateji kurmayı, yaratıcı yazarlığı, etkileyici bir sesi, etkileyici ve güçlü konuşmaları, yazıları temsil eder. Ayrıca sıkıcı teknik bilgiyi alıp diğerlerinin öğrenebileceği ve hoşlanabileceği şekilde yaratıcı olarak yazmayı da anlatır.
3- KLİO (84) : Astrolojide kişinin şöhretle karşılaşabileceği alanı gösterir. Kişinin ortaya koyduğu çalışmanın ölümsüzleşmesini ve tarih boyunca hatırlanmasını da sağlayabilir. Ayrıca kişi akademik çalışmalar ortaya koyabilir. Akademik alanda başarı sahibi olabilir.
4- MELPOMENE (18) : Astrolojide Melpomene acıyı, öfkeyi, mutluluğu, hüznü bir sanat eserine dönüştürmeyi temsil eder. Diğer insanların duygusal derinliğinin yazma alanında bir sanat olarak ifade edilmesini anlatır. Ayrıca bu asteroit kişiye şarkı söyleme yeteneği de kazandırabilir.
5- EUTERPE (27) : Astrolojide Euterpe kişinin kendini yaratıcı bir şekilde ifade etmesini ve bunu diğerleriyle paylaşmasını temsil eder. Kişi yaratıcı bir şekilde şarkı söyleyebilir, beste yapabilir, podcast sunucusu olabilir, gitar çalabilir ya da resim yapabilir. Ortaya koyduğu illa ki fiziksel bir ortamda sergilemek zorunda da değildir. Bunun için sosyal medyayı, youtube ve spotify’ı da kullanabilir. Euterpe kişiye şan, şöhret de kazandırabilir.
6- ERATO (62) : Astrolojide Erato arzuyu, tutkuyu müzik, sanat ve yazı aracılığıyla ifade etmeyi anlatır. Kişi romantik temalı romanlar yazabileceği gibi içeriği yetişkinlere uygun olan romanlar da yazabilir.
7- TERPSİCHORE (81) : Astrolojide Terpsichore vücut üzerinde kontrol sahibi olmayı, esnekliği ve çevikliği anlatır. Güçlü bir Terpsichore yerleşimine sahip olanlar dansçı, fitness eğitmeni, kareograf, dövüş sanatçısı ya da bir fizyoterapist olabilir.
8- URANİA (30) : Astrolojide Urania evrensel sevgiyi, maneviyatı, felsefeyi ve bilgeliği, kişisel ifadeyi ve ideolojiyi temsil eder. Kişi bunlara dayanan yazılı eserler ve konuşmalar ortaya koyabilir. Astronomi ve astrolojiye ilgi duyabilir ve tahmine dayalı eserler verebilir.
9- THALİA (23) : Astrolojide Thalia güçlü bir mizah anlayışını, zekayı ve keskin bir dili temsil eder. Kişi alışılmışın dışında yollar bularak sözleriyle ve orijinal düşünceleriyle başarıyı yakalar. Güçlü bir Thalia yerleşimine sahip olanlardan iyi oyuncular, komedyenler, komedi yazarları, karikatüristler ve çizgi roman yazarları vb. çıkabilir.
10- POLYHYMNİA (33) : Astrolojide Polyhymnia ilahileri, şarkıları geometriyi, tarımı ve meditasyonu temsil eder. Doğum haritasında Polyhymnia vurgusu kişiyi birçok alanda yetenekli kılar ve çok yönlü biri yapar. Perde arkası işlerde başarılı olabilirler. Bu yerleşime sahip olanlardan iyi yazarlar, şairler, senaryo yazarları, yapımcılar ve oyun yazarları çıkar.
11- HYPNOS (14827) : Astrolojide Hypnos uykuyu ve rüya görmeyi temsil eder. Ayrıca uyku alışkanlıklarımız hakkında bilgi verir. Mesela Boğa deliksiz bir şekilde uyurken ve uyumayı severken enerjisini atmakta zorlanan Yaylar ise uykuya dalmakta zorluk çeker.
12- HYGEİA (10) : Astrolojide Hygeia sağlığı, şifayı, temizliği ve kişisel hijyene önem vermeyi temsil eder. Doğum haritasında olumsuz bir yerleşime sahip olan Hygeia kişinin hastanelerden nefret etmesine ve doktordan korkmasına neden olabilir.
13- PANACEA (2878) : Astroloji Panacea sorunlarımıza gerçek çözümler bulabileceğimiz ya da yaratabileceğimiz yeri ve sorunları nerede basit bir şekilde çözmeyi istediğimizi anlatır. Ayrıca bu asteroit hem yasal hem de yasa dışı olan ilaçlarla ilgilidir.
14- ASCLEPİUS (4581) : Astrolojide Asklepios doktorları, hastanelerle temas halinde olmayı, ilaçları ve şifayı temsil eder. Güçlü bir Asklepios yerleşimi kişinin alternatif tıp yöntemlerine ilgi duymasına neden olabilir. Ayrıca bu asteroit kişinin sağlık durumunu, tıp sanatındaki yeteneklerini ve kendini ve diğerlerini şifalandırma konusundaki kabiliyetini gösterir. İçsel şifa, yenilenme süreci ve ölüm-yaşam getirme kavramları Asclepius ile ilgilidir.
15- MAKHAON (3063) : Astrolojide Makhaon ameliyatı, şifayı ve cerrahları temsil eder. Kişiye tıp alanında bir kariyer verebileceği gibi olumsuz açılarında sonu ameliyatla biten sağlık sorunlarını da gösterebilir. Bu asteroitin yerleşimine ve yaptığı açılara bağlıdır. Mesela 10. evde tepe noktası ile kavuşum yapan Makhaon tıp alanında kariyer sahibi olmayı anlatabilir.
16- PODALERİOS (4086) : Astrolojide Podalerios iç hastalıklarını, ruhtaki görünmez yaraları, psikolojik sorunları ve zihin-beden sağlığını temsil eder. Bu asteroit zihin-beden şifasıyla, ruh sağlığıyla ilgili bir asteroittir. Podalerios 6. evdeyken kişinin zihinsel ve ruhsal sorunları olabilir. Tabi bu açılara ve yerleşime bağlıdır. 10. evdeyken kişi bir psikolog, psikiyatr olabilir ya da iç hastalıkları konusunda uzmanlaşabilir.
17- EUREKA (5261) : Astrolojide Eureka keşifleri, keşifte bulunmayı, kaşif ruhunu, sorgulamayı ve soruşturma yapmayı temsil eder.
18- SOKRATES (5450) : Astrolojide Sokrates gezerek öğrenmeyi, öğretici olmayı, konuşma becerisini, ve ilham vermeyi, almayı temsil eder. Ayrıca kendi yolumuzu çizmeyle, isyan etmeyle ya da boyun eğmeyle ilgilidir.
19- PLATO (5451) : Astrolojide Plato dünya görüşünü, algıyı kontrol etmeyi, görsel manipülasyonu anlatır. Ayrıca gerçek bilgiyi aramayı, sorgulamayı, sorgulayan zihni, şüpheciliği ve gerçeği ortaya çıkarma dürtüsünü temsil eder.
20- ARİSTOTELES (6123) : Astrolojide Aristoteles gerçeği aramayı, bilgiye önem vermeyi, felsefi düşünceyi, felsefeyle ilgilenmeyi temsil eder. Ayrıca çok yönlü olmayı, özgün eserler ortaya koymayı ve birçok alanda eser vermeyi de anlatır.
21- AMBROSİA (193) : Astrolojide Ambrosia uzun bir yaşamı anlattığı gibi kişinin öldükten sonra da tanınmasını ve üne sahip olmasını temsil eder. Bu asteroit aynı zamanda ruhla ve manevi gıda ile bağlantılıdır. Ruhunuzu neyin beslediğini gösterir. Ruhsal gelişiminize neyin katkıda bulunduğunu anlatır.
22- İRİS (7) : Astrolojide İris kadınların sahip olduğu sezgisel zekayı, umudunuzu korumanız ve şifa aramanız gereken yeri temsil eder. İris aynı zamanda saf bilincin ışığını simgeler. Diğer yandan bazen gizli bazen ise açık olan mesajı anlatır. Bu mesaj sezgisel bir mesajla bağlantılıdır. Ayrıca İris bir ruh eşinin göstergesidir. Bu yerleşime sahip olan biri habercilik ve arabuluculuk yapan, mesaj taşıyan ve bağlantıları olan biri olabilir.
23- NİKE (307) : Astrolojide Nike zaferi, başarıyı, galibiyeti temsil eder. Doğum haritasındaki yerleşimi bize zaferi ve başarıyı nerede yakalayacağımızı gösterir. Olumsuz açılarında ise zafere ulaşmamızı engelleyen şeyleri ve başarımıza neyin ket vurduğunu anlatabilir.
24- HARMONİA (40) : Astrolojide Harmonia dostluk ruhunu, ilişkilerde uyum içinde olmayı, iyi geçinmeyi, sosyal uyumu ve barışı sağlamayı temsil eder. Ayrıca bu yerleşime sahip olan biri son derece sadık ve fedakar olabilir. Diğer yandan bu asteroit müzikal yeteneğin de göstergesidir.
25- PANDORA (55) : Astrolojide Pandora aptalca seçimleri, verilmiş yanlış kararlardan kaynaklan umulmadık sonuçları, kendimizden başkasını suçlayamayacağımız kötü durumları temsil eder. Ayrıca bu asteroit sana söyleneni yapmamakla, gerçek olamayacak kadar iyi görünen şeylerle ve merakın yol açtığı sorunlarla ilgilidir. Eylemlerimizin yol açtığı sorunlarla başımızın nasıl belaya girdiğini gösterir.
26- ARİADNE (43) : Astrolojide Ariadne terk edilmeyi, ihanete uğramayı anlatabileceği gibi problem çözme konusunda yetenekli olmayı, karmaşık sorunlar karşısında diğerlerine yol göstermeyi ve bu konuda yetenekli olan birini temsil edebilir. Ayrıca aşkta sadık ve saf olmayı ama gereken karşılığı alamamayı ve hayal kırıklığına uğramayı da gösterebilir. Bu asteroit aynı zamanda mantık ve zeka ile ilgilidir. Biri tarafından teselli edilmeyi de anlatabilir.
27- EURYNOME (79) : Astrolojide Eurynome bakma, besleme ve koruma ile ilgili olabilir. Ayrıca Eurynome Yunan mitolojisinde ‘Üç Güzeller’in annesiydi. Bu yüzden kibar olmakla, zarafetle ve çekicilikle de bir bağlantısının olması mümkündür.
28- ARTEMİS (105) : Astrolojide Artemis bağımsızlığı, özgürlüğü, tek başına olmayı, vahşi yanımızla bağlantı halinde olmayı ve doğal yaşama saygı duymayı temsil eder. Kalıcı ve güçlü bir Artemis yerleşimine sahip olanlardan çocukların, hayvanların ve kadınların hakları için ya da çevre hakları için savaşan insanlar çıkabilir. Diğer yandan özgürlüğe takıntılı birini, doğum korkusu yaşamayı, erkeklere karşı mesafeli ve soğuk olmayı, evliliğin ve anne olmanın engellenmesini de anlatır.
29- ARACHNE (407) : Astrolojide Arachne sahip olduğumuz yetenekleri kullanırken nerede sorunlarla, engellerle karşılaşacağımızı, büyük bir yeteneğe sahip olmayı, detaylara odaklanabilme kabiliyetini temsil eder. Ama aynı zamanda egoyu, kibri, büyüklenmeyi ve trajik bir sonu anlatır. Doğum haritasında güçlü bir Arachne yerleşimi olanlar örgücü, dokumacı olabilecekleri gibi internet ve teknoloji alanında da başarıyı yakalayabilirler. Sonuçta asıl mesele ağ örmekle ilgilidir.
30- EUROPA (52) : Astrolojide Europa hayatta sağlam bir temel inşa etmeyi, dünyevi tutkuları ve zaferleri, insanın hayatının gidişatını yönlendirebilmesini temsil eder. Ayrıca kadınsı liderliği ve gücü, doğurma yeteneğini sembolize eder.
31- MEDEA (212) : Astrolojide Medea büyücülüğü, bitkiciliği, kadınsal sezgiyi ve bilgeliği temsil eder. Aynı zamanda bitkisel ilaçlara, iksirlere ilgi duymayı ve büyü ritüeli yapma isteğini anlatır. Diğer yandan Medea aşırı tutkuyu, intikamı, saplantıyı, ihanetle yüzleşildiğinde gücü kötüye kullanmayı ifade eder. Sinastri haritalarında ise aşk ve nefret ilişkileriyle ilgili olabilir.
32- CİRCE (34) : Astrolojide Circe büyücülüğü, sihir sanatlarını, büyücüleri ve büyücülükle bağlantıda olmayı temsil eder. Erkeklerden nefret etmeyi ve onlardan korkmayı, manipüle etme isteğini ve kabiliyetini, gizlenen bencilce gerekçeleri, kurnazlığı ve kötü niyetli olmayı ifade eder. Diğer yandan başkalarına yardım etmeyi ve bilgece tavsiyelerde bulunmayı da anlatır. Ayrıca simyayı, büyüyü ve şifalı otları nasıl ve nerede kullandığımızla ilgilidir. Doğum haritasındaki konumu büyülü yeteneklerimizin nerede yattığını ve diğerlerini dönüştürme becerimizi gösterir. Son olarak toplumun kadını sınırlamasına ve diğerleri tarafından yargılanmaya boyun eğmemekle bağlantılıdır.
33- HEKATE (100) : Astrolojide büyü törenini, kehanet yeteneğini ve sezgisel bilgeliği temsil eder. Kadınlara ergenlik, menopoz ve doğum gibi önemli deneyimlerde rehberlik etmeyle ve elbette korumayla ilgilidir. Doğum haritasında Hekate ön plana çıktığı zaman iyi medyumlar, falcılar ve tarot okuyucuları çıkar. Ayrıca bu asteroitin güçlü bir şekilde yerleşimine sahip olanlar iyi psikologlar ve danışmanlar olurlar. Ayrıca Hekate aydınlanmayla, bilge kadınla, büyü sanatıyla, iksirle, dönüşümle, rehberlikle, yaşamdaki geçişlerle, dönemeçlerle ve bilgelikle bağlantılıdır.
34- HERMES (69230) : Astrolojide Hermes keskin zekayı, kurnazlığı, usta bir şekilde konuşmayı ve okültizmi temsil eder. Ayrıca bu asteroit ünlü dolandırıcıların ve önemli devlet adamlarının doğum haritalarında ön plana çıkmaktadır.
35- KASSANDRA (114) : Astrolojide Kassandra kehanet yeteneğini, peygamberlik armağanlarını, inanç ve güvenilirlik söz konusu olduğunda karşılaşılan problemleri temsil eder. Doğum haritasında haklı olmanıza rağmen haksız olarak görüldüğünüz ve diğer insanların sizi dinlemediğini düşündüğünüz yeri ifade eder. Ayrıca bu asteroit inancın ve güvenirliğin olmadığını hissettiğin yeri, içgüdülerini takip ederek diğerlerinin seni ezmesini engellemeyi ve gerçeği dile getirmek zorunda kaldığın yeri anlatır. Kassandra inandığın şeyler uğruna komik duruma düşmeyle de ilgilidir. Tavsiye verme ve verilen tavsiyeyi reddetmeyle bağlantılıdır.
36- PYTHİA (432) : Astrolojide Pythia kişinin sezgisel güçlerine güvenmesini, açıklamayı, yorumlamayı, kehanette bulunmayı ve sembolleri ayırt etme yeteneğini temsil eder. Ayrıca bu asteroit doğum haritasında ön plana çıktığı zaman kişi iyi bir tarot okuyucusu ve astrolog olabilir.
37- POSEİDON (4341) : Astrolojide Poseidon aydınlanmayı, bilgeliği, psişik duyarlılığı, yüksek ilhamı ve sezgiyi temsil eder. Aynı zamanda maneviyatı, diğer insanlara ilham vermeyi ve hem düşünce hem de duygu derinliğini anlatır.
38- KLYTİA (73) : Astrolojide Klytia reddedilmeyi, karşılıksız aşkı, umudu korumayı, kıskançlığı ve inancı korumayı temsil eder. Ayrıca hayal kırıklığına uğramayı, intikamcı taktikleri uygulamaya koymayı ve öfkeyi anlatır.
39- ENDYMİON (342) : Astrolojide Endymion arafta, komada ya da narkoleptik bir durumda olmayı temsil eder. Ayrıca hayalleri gerçekleştirmek adına verilen çabayı ve üretken, yaratıcı enerjiyi anlatır. Diğer yandan sinastri haritalarında da bu asteroit önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden Selene ve Endymion asteroitlerini sinastri haritasında kontrol edebilirsiniz.
40- DEJANİRA (157) : Astrolojide Dejanira kurban kompleksine sahip olmayı, diğerleri tarafından suistimal edilmeyi, manipüle edilmeyi, cinsel saldırıyı ve zorbalığa uğramayı temsil eder. Dejanira bize nerede diğerleri tarafından kurban edileceğimizi ve başka insanların avı olabileceğimizi de anlatır.
41- SİRENE (1009) : Astrolojide Sirene insanları tatlı bir şekilde cezbetmeyi, manipülatif olmayı, insanları çekiciliğiniz ile elde etmeyi temsil edebilir. Bu yerleşime sahip olan biri zararsız görünmesine rağmen oldukça karanlık ve gizli yanları olan biri de olabilir. Ayrıca bu asteroit manyetik çekiciliği, seks hakkında fantezileri, baştan çıkarmayı, çekici ve arzu edilebilir biri olmayı anlatır.
42- TANTALUS (2102) : Astrolojide Tantalus ulaşılamaz olan istekleri ve arzuları, bizi cezbetmesine rağmen tatmin etmeyen şeyleri ve erişilemeyen bir şeyi çok istemeyi temsil eder. Bununla birlikte tabu olarak kabul edilen ve affedilmesi mümkün olmayan suçları anlatır. Bu asteroit yamyamlıkla da ilgilidir. Tantalus gücün kötüye kullanımını, sonuçları düşünmeden hareket etmeyi ve hayatta ulaşılmaz görünen şeyleri de ifade eder.
NOT : Özellikle bağlaçlara ve karşıtlıklara dikkat edin. En fazla 3 derecelik açı küresi alın.