GEZEGEN KONUMLARI VE PSİŞİK YETENEKLER

Bazılarımız psişik yeteneklerin varlığına inanır, bazılarımız ise inanmaz. Ama yine de içime doğdu çıktı, gördüğüm rüya gerçek oldu gibi şeyleri söylemişsinizdir ve duymuşsunuzdur.

Bu ve bunun gibi yetenekler bazı insanlarda çok daha güçlüdür. Doğum haritasında ise psişik potansiyeli gösteren göstergeler bulunur. Ben de yazımda bunları sizin için yazdım.

1- AY YERLEŞİMLERİ : Doğum haritanızda ayın yerleştiği burç ve ev de son derece önemlidir.

Ay Yengeç burcunda konumlandığı zaman kişi empati yapma konusunda oldukça iyidir. Ayrıca sezgileri de son derece güçlüdür. Bu konuma sahip olan insanlar başkalarının duygularını hissedebilir.

Ay Balık burcunda iken kişi psişik enerjilere karşı son derece duyarlıdır. Diğer insanların duygularını ve enerjilerini sünger gibi emerler. Diğerleri kendilerinin ne hissettiğini tam olarak anlamadan bu yerleşime sahip olanlar onların duygularını hissedebilir. Yengeçler gibi empati yapma yeteneğine sahiptirler. Ayrıca sezgileri de çok güçlüdür. Sık sık dejavu yaşarlar. Gördükleri rüyalar gerçek olabilir. Bu yüzden rüyalarını not almalılar.

Ay 8. evde ise o zaman kişinin güçlü psişik yetenekleri olabilir. Kişi gizemli konulara çekilebilir ve okült ile ilgilenebilir. Astral projeksiyon ve beden dışı deneyimler söz konusu olduğunda bu insanlar çok yeteneklidir. Ölüm ve ötesi onların ilgisini fazlasıyla çeker. Diğer varlıklarla iletişim kurabilen bu insanlar medyumluk da yapabilirler.

Ay 12. evde konumlandığında kişiler psişik alanda büyük bir potansiyele ve yeteneklere sahip olabilir. Sezgileri de son derece iyidir. Ayrıca vücut dışı deneyimler (astral beden) yaşamaya meyillidirler.

4.evde Ay yerleşiminde kişiler son derece hassas ve sezgiseldir. Bu da onları güçlü empatlar haline getirir.

Ay 9. evde ise kişi duru görü yeteneğine sahip olabilir. Kehanet görülerini görme potansiyeli vardır.

2- NEPTÜN YERLEŞİMLERİ
Neptün Yengeç burcunda olduğu zaman kişi oldukça hassastır ve sezgileri de gelişmiştir.

Neptün Akrep burcunda ise kişinin psişik yetenekleri gelişmiştir. Sezgileri güçlüdür ve metafiziğe, okülte güçlü bir şekilde ilgi duyar.

Neptün Yay burcunda iken kişi kehanette bulunma, perde arkasındaki görme ve gerçekleri bilme yeteneğine sahiptir. Sezgileri de çok gelişmiştir.

Neptün Balık burcunda olduğunda kişinin mistik eğilimleri ve psişik yetenekleri vardır. Sezgileri çok güçlüdür. Duru görü, duru biliş, astral projeksiyon ve medyumluk gibi yetenekleri olabilir. Kişi bir falcı da olabilir.

Neptün 1. evdeyken kişi yüksek bir psişik duyarlılığa sahiptir. 3. evdeyse kişinin sezgisel, psişik becerileri olabilir. Ayrıca kişi telepati ve basiret yeteneğine de sahip olabilir. 8. evde olduğu zaman kişiye astral ve beden dışı deneyimler yaşatabilir. Rüyaları ve vizyonları gerçek olabilir. 9. evde Neptün konumlandığı zaman bu kişinin bir mistik olabileceğini ya da mistik deneyimler yaşayabileceğini gösterir. 10. evde kişiye yeteneklerini bir meslek olarak sürdürme imkanı tanır. 12. ev yerleşiminde kişi aşırı hassas ve sezgiseldir. Ancak yeteneklerinin farkında olmayabilir. Bu yetenekler bilinçsizce işler.

3- URANÜS YERLEŞİMLERİ :
Uranüs Başak burcunda iken kişi psişik iyileşmeye ilgi duyar.

Uranüs Kova yerleşiminde ise kişi metafizik ile konulara igi gösterir.

Uranüs Yay burcunda konumlandığı zaman kişinin sezgileri güçlüdür. Ayrıca kehanet görülerine sahiptir.

Uranüs Balık burcunda ise kişi psişik duyarlılığa sahiptir. Sezgileri son derece güçlüdür ve çok hassas bir yapısı vardır.

Uranüs 8. evde yer aldığı zaman kişi keskin bir sezgiye sahip olur. Son derece güçlü psişik becerileri vardır. 12. evde konumlandığı zaman ise kişi psişik enerjiye karşı çok duyarlıdır. Okült alanda ve psişik konularda araştırmalar yapabilir.

4- JÜPİTER YERLEŞİMLERİ
Balık burcundaki Jüpiter kişiye yüksek bir sezgi gücü, duru görü kabiliyeti ve psişik yetenekler verebilir. Kişi zamanla daha yüksek boyutlara erişim sağlama imkanına sahiptir.

Jüpiter Yay burcunda iken kişi kehanet ve ilham alma yeteneğine sahip olur.

Jüpiter Kova olanlar sezgiseldirler.

3.evdeki Jüpiter güçlü bir sezgi yeteneği verir.

6.evdeki Jüpiter kişiye şifa yeteneği verir. Bu insanlar birer Reiki uygulayıcısı olabilecekleri gibi enerji çalışmalarına ve ruhsal şifaya da ilgi duyabilirler.

Jüpiter 8. evde konumlandığı zaman kişi kolaylıkla beden dışı deneyimler yaşayabilir ve astral projeksiyonu deneyimleyebilir. Yüksek boyutlara ulaşma imkanına sahip olan bu insanlar birer telepat da olabilirler.

Jüpiter 12. eve yerleştiği zaman kişinin sezgisel gücü yüksektir. Psişik yetenekleri güçlüdür. Ancak bu yetenekler geliştirilmelidir.

5- KUZEY VE GÜNEY AY DÜĞÜMÜ SU İŞARETLERİNDE : Güney Ay Düğümü su işaretlerindeyse kişi geçmiş yaşamında bir psişik olarak doğmuştur ya da bu tür şeyleri deneyimlemiştir. Kuzey Ay Düğümü su işaretlerinde konumlandığında ise kişi psişik potansiyele sahiptir. Sahip olunan bu psişik güçler geliştirilebilir.

8.evde konumlanmış olan Kuzey Ay Düğümü kişiye astral dünyaya erişim imkanı tanır. Kişi beden dışı deneyimlere açıktır. Kuzey Ay Düğümü 9. evde olduğu zaman kişinin kehanet içeren rüyaları olabilir, rüyaları çıkabilir. Ayrıca mistik deneyimlere açık bir bakış açısı vardır. Kuzey Ay Düğümü 12. evde ise kişi sezgisel ve psişik yeteneklere sahip olabilir. Ama bu yetenekleri ortaya çıkarmak ve geliştirmek zor olabilir. Diğer yandan bu konumların doğum haritasında üç ya da daha fazla yerleşim tarafından desteklenmesi gerekir.

8.evdeki Güney Ay Düğümü kişiye beden dışı deneyimlere, medyumluğa, astral erişime sahip olma imkanı tanır. Yeteneklerini geçmiş yaşamında geliştirmiştir. 9. evde Güney Ay Düğümü konumlandığı zaman kişinin mistik, vizyoner ve kehanet yeteneklerinin geçmiş yaşamından geldiğini gösterir. Güney Ay Düğümü 12. evde konumlandığı zaman ise kişinin bilinçdışı psişik yeteneğe sahip olmasını sağlar. Bu yetenek geçmiş yaşamdan aktarılmıştır.

6- GÜNEŞ YERLEŞİMLERİ
Yengeç burcundaki Güneş kişiye sezgisel yetenekler kazandırır.

Akrep burcundaki Güneş kişinin sezgisel ve psişik yetenekler kazanmasını sağlar.

Güneş Balık burcunda olduğu zaman kişi psişik duyarlılığa sahip olur.

Güneş Yay burcunda konumlandığı zaman kişi yüksek bir algıya ve güçlü sezgilere sahiptir. Ayrıca kişinin geleceği görme yeteneği vardır.

8.evde Güneşi olanlar doğaüstü konulara büyük bir ilgi duyarlar. Bilinmeyen şeyleri öğrenmeyi ve kontrol etmeyi isterler. Ayrıca psişik yeteneklere ve potansiyele sahip olanları tespit edecek güçleri vardır.

9.evde Güneş olduğu zaman kişinin sezgileri güçlüdür. Manevi, mistik ve dini konularla ilgilenmeye meyillidirler. Güçlü sofu özelliklerine sahiptirler.

12.evdeki Güneş kişiye doğaüstü ile güçlü bir bağlantı verir. Kişi bu konumda doğaüstü bilgiyi elde edebilir.

7- MERKÜR YERLEŞİMLERİ
Yengeç burcundaki Merkür sezgisel, empatik ve psişik özellikler gösterir.

Merkür Akrep burcundaysa kişinin sahip olduğu güçlü psişik yetenekleri ve derin bir sezgisi olabilir. Ayrıca okült ve metafizik gibi alanlara yönelerek derin bir araştırma yapabilir. Enerjiyi manipüle etmek için çalışabilir.

Merkür Yay burcunda olduğu zaman kişi derin iç görülere ve kehanette bulunma yeteneğine sahip olabilir. Ayrıca sezgileri de çok güçlüdür.

Kova burcunda Merkür olduğu zaman kişinin sezgisel bir zihni vardır. Ayrıca burada doğaüstü konulara ve metafiziğe ilgi vardır. Kişi bu alanlarda araştırmalar yapabilir. Diğer yandan kişinin telepati yeteneği olabilir, enerjiyi yönlendirebilir ya da geleceğe dair görüleri olabilir.

Balık burcundaki Merkür kişiyi diğer kişilerin enerjilerine, auralarına ve duygularına karşı hassas kılar. Bu konum bir psişik için harika bir yerleşimdir. Kişi empatik ve telepatik olabileceği gibi duru görü ve beden dışı deneyimlere de açık olabilir.

Merkür 9. evdeyken Plüton, Uranüs ve Neptün ile açıdaysa o zaman kişi kehanette bulunma yeteneğine sahip olabilir.

12.eve yerleşen Merkür kişiye psişik ve sezgisel yetenekler aracılığı ile önemli fikikirler ve bilgiler kazandırabilir. Kişinin sezgisel bir zihni vardır ve bilgiyi sezgisel olarak kendine çeker, özümser. Eğer Merkür Plüton, Neptün ve Uranüs ile açı yapıyorsa -özellikle uyumlu açılar- kişinin psişik yetenekler kazanmasını sağlar.

8- VENÜS YERLEŞİMLERİ
Venüs Yay burcundayken iyi bir sezgi verir.

Venüs Balık burcunda olduğu zaman kişi son derece psişiktir. Diğer boyutlara ulaşabilen bu insanlar güçlü empatik yeteneklere de sahiptir. Sahip oldukları bir diğer ruhsal yetenek ise yaşam formları arasındaki bağlantıyı tanımaktır.

9- MARS YERLEŞİMLERİ :
Mars burcu Yengeç ve Balık olanlar çok hassas ve sezgiseldir.

Mars Terazi burcunda olduğunda ise sezgisel bir akıl verir.

10- PLÜTON YERLEŞİMLERİ
Plüton Yay burcunda olduğunda kişiye peygambervari özellikler kazandırır. Kehanet, derin bir iç görü ve güçlü sezgiler bunlardan bazılarıdır.

Plüton Akrep olanlar büyük psişik yeteneklere ve çok güçlü bir sezgiye sahiptirler.

Plüton yükselenle kavuşum yaptığı zaman bu konum kişiye psişik yetenekler bahşeder. Diğer varlıklarla iletişim kurup medyumluk yapmak ya da beden dışı deneyimleri yaşamak bu yetenekler arasında gösterilebilir.

Püton 4. evde iken kişinin sezgisel yetenekleri güçlüdür.

Plüton 6. evde konumlandığı zaman kişiye şifa yetenekleri verir. Kişi psişik şifa alanına ilgi duyabilir.

Plütonun 8. evde olması kişiye kahinlik yeteneği ve güçlü sezgiler verebilir.

9.evdeki Plüton güçlü sezgiler, duru görü yeteneği ve yüksek bir algı verir.

10. evdeki Plüton ise güçlü ruhsal yetenekleri açığa çıkarır.

11- SATÜRN AKREP : Satürn Akrep olanların psişik yetenekleri bulunur. Astral projeksiyon, beden dışı deneyimler buna örnek gösterilebilir. Ayrıca bilinmeyene karşı büyük merakları onları okült gibi alanlarda araştırma yapmaya iter. Bu alanda derin araştırmalar yapıp zengin bir bilgi birikimine sahip olabilirler.

12- STELYUMLAR : Dördüncü, sekizinci, on birinci ve on ikinci evlerde stelyum sizi psişik olarak yetenekli kılabilir. Bu evlerde üç ve daha fazla sayıda gezegeniniz varsa o zaman bir stelyumdan söz edilebilir. Dördüncü ev stelyumu empatik yetenekler ve şifa verirken sekizinci ev stelyumu gizli ilimlere ve enerjiyi kullanabilme alanına ilgiyi tetikler. On birinci evdeki stelyum ise sezgisel yetenekler kazandırır. Ayrıca doğaüstü konuları araştırmaya olan ilgiyi de gösterir. On ikinci evde stelyuma gelirsek bu stelyum kişiye duru görü, telepati, diğer varlıklarla iletişim kurma yeteneği kazandırabilir.

13- BÜYÜK SU ÜÇGENİ AÇI KALIBI : Yengeç, Balık ve Akrep burçlarının oluşturduğu büyük su üçgeni psişik yetenek verebilir. Sizi dış etkenlere karşı hassas kılabilir. Büyük su üçgenine Uranüs ve Neptün dahilse etkisi güçlü olur.

14- UÇURTMA AÇI KALIBI : Bu açı kalıbında eğer odak noktası sezgisel özellikler kazandıran Uranüs ya da psişik yetenekler veren Neptün ise etkisi güçlü olur. Kişi psişik yeteneklerini ifade edebilir. Ayrıca bu yetenekleri kendi yararına da kullanabilir.

15- MİSTİK DİKDÖRTGEN : Mistik dikdörtgen açı kalıbında iki karşıt açının ucu bir altmışlık ve bir üçgen açı ile birleşir. Bu açı kalıbı mistik konular ile bağlantılıdır. Özellikle Uranüs ve Neptün bu açı kalıbına dahil olduğu zaman kişi medyum olabilir ya da en azından güçlü sezgilere sahip olabilir. Ayrıca mistik deneyimler yaşaması da olasıdır.

16- PSİŞİK YETENEK KAZANDIRAN GEZEGEN AÇILARI

Neptün Asc Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Balık Burcundaki ya da 12. Evdeki Neptün yerleşimi

Uranüs Neptün Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Merkür Uranüs Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Merkür Neptün Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Güneş Neptün Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Güneş Plüton Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Ay Neptün Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Ay Plüton Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Merkür Uranüs Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Güneş Uranüs Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Mars Neptün Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Mars Plüton Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Jüpiter Neptün Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Merkür Ay Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Neptün Mc Kavuşumu

1.evdeki Yengeç, Balık, Akrep

Kuzey Ay Düğümü Uranüs Üçgeni

Kuzey Ay Düğümü Neptün Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Güney Ay Düğümü Neptün Kavuşumu/Üçgeni/Sekstili

Güney Ay Düğümü Neptün Karşıtlığı