MAYALAR HAKKINDA 31 İLGİNÇ BİLGİ

Siz de Mayaların 2012 yılındaki kehanetleri hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. O dönemde kıyamet söylentileri almış başını gitmişti. Ben de Mayalar hakkında elle tutulur ilk bilgilerimi o dönemde edinmiştim. Takvimleri hakkında öğrendiğim şeylerin dışında onlarla ilgili birçok önemli bilgi de var. Ben de bu yazımda Mayalar hakkındaki önemli ve ilginç bilgileri sizin için yazdım.

1- Boyları ortalama 1.54 metre olan Mayalar geniş omuzlara ve siyah-düz saçlara sahiptiler.

2- Bu uygarlığın insanları suyu sade olarak içmiyorlardı. Suyu meyve özleriyle karıştırdıktan sonra tüketiyorlardı.

3- Maya uygarlığı anaerkil bir toplum yapısına sahip olmamasına rağmen kadınlar toplumda eşit haklara sahipti. Üretimin yanı sıra yönetimde de kadınlar kendilerine yer bulabildi. Hatta birçok kadın üst düzey mevkilere yer almayı başardı.

4- Temel gıda maddeleri mısırdı ve Mayaların mutfak kültüründe mısırın çok önemli bir yeri vardı. Mısırı bir çeşit yulaf lapası, bira ve ‘tortilla’ yapmak için kullandılar. Ancak aynı zamanda avokado, fasulye, kabak ve kök sebzeler de yetiştirdikleri diğer besin maddeleriydi.

5- Adı ‘xolocatl’ olan özel bir içecekleri vardı. Bu içeceği kakao tohumundan elde ettikleri hamuru sütle ya da suyla karıştırarak hazırlıyorlardı.

6- Yeni evlenen bir çift en azından birkaç sene kızın ailesinin evinde yaşamak zorundaydı.

7- Maya toplumunda sosyal piramidin en üstünde babalar ve anneler adı verilen soylular sınıfı bulunuyordu. Sosyal piramidin üstünden aşağıya doğru indikçe sırasıyla yerel başkanlar, komutanlar mahalle sorumluları ve düzeni sağlamaktan sorumlu olan bir tür polis yer alırdı.

8- James Churchward’a göre Mayalar günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce Büyük Okyanusa gömülen Mu kıtasının bilgisini göç ederken yanlarında taşımışlardı. Bu da onların olağanüstü eserleri inşa etmelerini sağlamıştı. Ancak diğer yandan James Churchward tarafından ortaya atılan bu görüş bilim çevresi ve arkeologlar tarafından kabul edilmemektedir.

9- Güneş, Ay ve Mars hakkında önemli gözlemlerde bulunmuş olan Mayalar astronomi ve matematik alanında bulundukları çağın ilerisindeydiler. Hatta uzak yıldızları ve hareketlerini de gözlemliyorlardı. Bu da onların güneş tutulmalarını önceden tahmin edebilmelerini sağlamıştı.

10- Bulunan en eski tabletlerin ve hiyeroglif yazıtların gösterdiğine göre Maya uygarlığının tarihi MÖ. 250 yılına kadar uzanıyor.

11- Mayalar alfabetik olmayan bir yazı sistemi kullanıyorlardı. Karma bir yazı sistemi oluşturmuşlardı. Oluşturdukları bu karma yazı sistemi bir yandan Çin alfabesinde olduğu gibi sembolik biçimler içeriyordu diğer yandan ise diğer dillerde olduğu gibi harflere sahipti.

12- Maya dilindeki bazı sözcükler Türkçe ile benzerlik gösterir. Ayrıca eklemeli bir dil olduğu için grameri de Türkçe ile benzer özellik taşımaktadır.

13- Mayalar gündelik hayatta kullandıkları güneş takvimi ve kutsal işleri için yararlandıkları dini takvim olmak üzere iki tür takvim kullanıyorlardı. Güneş takvimi 365,2420 gün iken dini takvimleri 260 günden oluşuyordu. Şaşırtıcı olan şey ise, Mayalar tarafından kullanılan güneş takvimi ile modern astronomide kullanılan güneş takvimi arasında sadece 17 saniyelik bir farkın bulunmasıdır.

14- Aztekler gibi Mayalar da silahlarını volkanik taşlardan ve obsidyenden yaptılar. Onlar silah yapmak için demiri ya da çeliği kullanmadılar.

15- Kurban törenlerinde köleler, esirler ve diğer kişiler maviye boyandıktan sonra işkenceye maruz kalıyordu. Bu şekilde kurban törenine hazırlanan insanların rahipler tarafından derisi yüzülüyordu ve piramidin tepesinde kalpleri sökülüyordu.

16- İnsan kurban etme ritüellerinin yapılma nedenleri çoğunlukla savaşlar ve mahsul kıtlığıydı. Bu ritüellerin amacı ise tapınakları ve yeni liderleri kutsamaktı.

17- Mayalar saunalar ve ter banyoları sayesinde kötülüklerden arındıklarına inanıyorlardı.

18- Mayalar tıbbi amaçlar için ve dini ritüellerde bitkilerden elde edilen kimyasallardan yararlanıyorlardı.

19- Kullandıkları tıbbi yöntemler oldukça ileri bir seviyedeydi. Bunların arasında protez diş kullanımı, diş dolgusu yapmak, yaraları dikmek amacıyla insan saçı kullanmak vardı.

20- Mayalar yeni doğan çocuklara doğdukları aya göre bir isim verirlerdi.

21- Mayalar kültüründe kemerli, büyük bir burun, düz bir alın ve şaşı gözler asillik göstergesi olarak kabul ediliyordu.

22- Uzmanlara göre Mayalar Güney Amerika topraklarına son buzul çağında Sibirya topraklarından geldiler.

23- Mayalar arıları düşmanlarını panikletmek amacıyla savaşlarda silah olarak kullandı.

24- Mayalar vücutlarına ve yüzlerine geometrik dövmeler yaparlardı. Vücuttaki dövme sayısı kişinin ne kadar cesur olduğunu gösterirdi. Bunun nedeni ise bu uygulamanın hem vücudu yıpratıp kişi hasta etmesiydi hem de çok acı verici olmasıydı.

25- Dünyada bugün hala Mayaların soyundan gelen 7 milyon insan yaşamaktadır. Günümüzde yaşadıkları bölge ise Guetemala, El Salvador ve Hondurastır.

26- Mayalar deniz seferlerinde ustalaşmıştı. Bu özellikleri ile diğer Kızılderili kabilelerinden ayrılırlar. Ayrıca çeşitli boyutlardaki kanoları sayesinde uzun mesafeleri kat edebilirlerdi.

27- Dar bir surat ve ağız, dolgun bir göbek gibi fiziksel özellikler onların güzellik algısını yansıtıyordu.

28- Kakao Mayalar için tanrılar tarafından verilmiş olan kutsal bir armağandı. Ayrıca onlar kakao çekirdeklerini para birimi olarak kullanıyorlardı.

29- Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Mayalar köpekleri ve evcil hayvanları evlerinde besliyorlardı. Ancak hangi amaçla besledikleri tam olarak bilinmemektedir.

30- Çok tanrıcı, natüralist ve düalist olmak üzere Maya dininin üç temel özelliği vardı. Ayrıca Maya din adamları birer şamandı. Bu din adamları transa geçmek için halüsinojen ve psikoaktif maddeler kullanıyorlardı.

31- Maya piramitlerinin yapımında kireç taşı kullanıldı ve bu piramitler kırmızıya boyandı. Piramitlerin dört tane merdiveni vardı ve her merdivende 91 tane basamak bulunmaktaydı. Piramitlerin en üstünde bulunan ve bütün merdivenleri birleştiren taban ile birlikte toplamda 365 basamak vardı.