BİRBİRİNDEN İLGİNÇ OLAN 42 FOBİ

Bir şeye karşı duyulan aşırı ve mantıksız korku yani fobi birinin hayatını çekilmez hale getirebilir. Literatüre girmiş olan 400 farklı fobi çeşidi vardır. Bunlardan bazılarına aşina olabilirsiniz. Ancak bazıları var ki sizi oldukça şaşırtabilir. Biz de sizin için yazımızda birbirinden ilginç fobilere yer verdik.

1- Venüstrafobi : Bu fobiye sahip olan biri güzel kadınlardan korkar. Güzel bir kadın ile karşılaştığı zaman nefesi kesilir, kalp atışları hızlanır ve terlemeye başlar. Erkeklerin büyük bir bölümünde görülmektedir. Arkasında yatan neden ise yetersizlik duygusudur. Bu korkuya sahip olan erkekler kendilerinden daha iddiasız ve gösterişli olmayan kadınlarla birlikte olmayı tercih ediyorlar.

2- Ürofobi : Bu korku idrardan korkma şeklinde tanımlanır. Bu korkuya sahip olan biri umumi tuvaletlerde tuvalet ihtiyacını gidermekten kaçınabilir. İdrarını yaparken birinin onu takip ettiğini ve izlediğini düşünür. Ayrıca idrar kokusundan da tiksinir.

3- Tripofobi : Bu fobi delikli nesnelere ve birbirine benzeyen geometrik şekillere karşı oluşan aşırı korku, tiksinme ve rahatsızlık hissidir. Delikli ve gözenekli birçok nesne tripofobiye sebep olmaktadır. Toplumun %16’sında bu fobiye rastlanır.

4- Triskaidekafobi : 13 sayısından korkmak anlamına gelir. 13 sayısının uğursuzluk getirdiğine inanan insanlar bu sayıya karşı aşırı bir korku ve rahatsızlık hissi geliştirirler.

5- Transfobi : Transeksüel ve transgender insanlara karşı duyulan olumsuz tutumu ya da önyargıyı ifade eder. Bu insanlara karşı hissedilen korkuyu, nefreti ve rahatsızlığı ve hatta onlara karşı uygulanan şiddeti anlatır.

6- Tokofobi : Hamile kalmaktan ve çocuk doğurmaktan korkmak anlamına gelir. Doğum yapmamış kadınlarda görülebileceği gibi daha önce hamile kalmış ve doğum yapmış kadınlarda da bu fobi görülür. Ayrıca nedenleri arasında kadınların tecavüze uğraması da vardır. Ölü doğum yapma, düşük ve uygulanan doğurganlık tedavilerinin başarısız olması ise diğer nedenleridir.

7- Testofobi : Oldukça yoğun bir şekilde hissedilen kalıcı sınav korkusunu ifade eder. Kişi başkaları tarafından değerlendirilme konusunda belirgin ve sürekli bir korku yaşar. Çocuklukta ortaya çıkan bu fobi sınavlarla ilgili olmasının yanı sıra spor müsabakalarıyla ve rekabetle ilgili olan herhangi bir şey hakkında da olabilir.

8- Teknofobi : Bilgisayar başta olmak üzere teknolojik aygıtlara karşı duyulan aşırı korku ve nefret duygusudur. Kişi yeni teknolojilere ve dijital dünyaya karşı tiksinti ve korku hisseder. Ayrıca teknolojik aygıtlarla temas halindeyken kendini rahat hissetmez ve büyük bir endişe duyar.

9- Sosyofobi : Toplumsal yaşamda insanlarla iletişim halinde iken hissedilen aşırı korku ve kaygı bozukluğudur. Bu fobiyi şiddetli bir şekilde yaşayan biri birine yol tarifi sorarken ve market alışverişi yaparken bile büyük bir endişe duyabilir.

10- Skiofobi : Bir kişinin gölgelerden aşırı bir şekilde korkmasını ve onlardan rahatsızlık duymasını ifade eder.

11- Simetrofobi : Simetriye karşı duyulan aşırı ve mantıksız korkuyu tanımlar. Mesela kişi evini ve odasını düzenlerken simetriden kaçınır ve bundan rahatsızlık duyar. Asimetrik nesneleri ve resimleri ise severler.

12- Selenofobi : Aya ve ay ışığına karşı duyulan korkuyu ifade eder. Özellikle dolunay zamanında bu fobi daha da şiddetlenir. Selenofobi çocuklukta yaşanan travmatik bir olay tarafından tetiklenebilir. Ya da çocuk bu fobiyi ebeveynlerinden birinden dolaylı bir şekilde edinmiş de olabilir.

13- Siderofobi : Yıldızlara karşı duyulan aşırı korkuyu ve endişe hissini ifade eder. Bu fobiye açık alan ve karanlık korkusu da eşlik eder. Bu fobinin altında yatan neden ise kontrolsüzlüğe ve bilinmeyene karşı duyulan korkudur.

14- Pupafobi : Kuklalardan aşırı bir şekilde korkma ve rahatsızlık duyma durumudur. Kişi bir kukla ile aynı ortamda olma düşüncesine bile katlanamaz.

15- Potofobi : Alkollü içeceklere karşı hissedilen mantıksız ve aşırı korkuyu ifade eder.

16- Porfirofobi : Mor renkten aşırı şekilde korkma ve rahatsız olma durumudur.

17- Pogonofobi : Sakaldan ve sakalı olan insanlardan hastalık derecesinde korkmayı ifade eder.

18- Plakofobi : Mezar taşlarından mantıksız ve aşırı bir şekilde korkma ve rahatsız olma durumudur.

19- Paraskavedekatriafobi : Ayın on üçüne gelen cuma gününden fazlasıyla korkmayı ve rahatsız olmayı ifade eder.

20- Papirofobi : Hastalık derecesinde kağıttan korkmayı anlatır.

21- Orofobi : Yamaçtan inme korkusuna orofobi adı verilir.

22- Osmofobi : Kokulardan mantıksız ve çok fazla korkma durumudur. Ayrıca kişi kokulara karşı aşırı duyarlıdır. Nadir görülen fobilerden biri olsa da migren hastası olan kişilerde görülme oranı fazladır.

23- Negrofobi : Siyah tenli insanlara ve onların kültürlerine karşı korku ve nefret hissetmeyi ifade eder. Yaşanan kültürel şok, travmatik bir tecrübe ve takınılan ırkçı tutum bu fobiyi tetikleyebilir.

24- Lailofobi : Konuşmaktan aşırı derecede korkma ve rahatsız olma durumudur.

25- Logofobi : Kelimelerden korkmayı ve rahatsız olmayı ifade eder. Logofobik olan insanların çoğu okumakta ve konuşmakta zorluk çekerler. Korkunun kaynağı ise çocukluk döneminden kaynaklanır.

26- Karnofobi : Etten korkmayı, rahatsız olmayı ve yoğun bir endişe duymayı ifade eder.

27- Klimakofobi : Kişi merdiveni çıkmak ve merdivenden çıkmak söz konusu olduğunda yoğun bir korku ve endişe duyar. Ancak eğer kişi zeminde ise merdiveni gördüğü zaman endişeye kapılmaz.

28- Koprofobi : Dışkıya karşı duyulan yoğun ve mantıksız endişeyi, korkuyu anlatır. Bu insanlar dışkıdan olabildiğince uzak durmaya ve kaçınmaya çalışırlar.

29- Koumpounofobi : Bu fobiye sahip olan kişiler kıyafet düğmelerine karşı yoğun bir korku ve endişe hissederler.

30- Kronomentrofobi : Bu saatlere ve zamanın geçmesine karşı hissedilen şiddetli ve mantıksız bir korkudur. Bu insanlar zaman kaybetmekten ve gerçekleştirmek istedikleri şeyleri yapamadan zamanlarının tükeneceğinden korkarlar. Kişi mümkün olduğunca saatlerin etrafında olmaktan kaçınır. Saatlerin görüntüsü bile bu fobiye sahip olan birini yoğun bir şekilde etkileyebilir.

31- Helshoesafobi : Bu fobiye sahip olanlar topuklu ayakkabılardan yoğun ve şiddetli bir şekilde korkarlar.

32- Hipegiyafobi : Burada kişi sorumluluk almaktan çok korkar ve şiddetle bundan kaçınır.

33- Hipnofobi : Uyumaktan aşırı derecede korkmayı ve endişe duymayı ifade eder. Kişiler uyku sırasında savunmasız olduklarını ve çaresiz kaldıklarını düşünürler. Çocukluk döneminde görülen kabuslar, yaşanan uyku felci, travmatik olaylar vb. bu fobiyi tetikleyebilir.

34- Geliofobi : Gülmek ve kahkaha atmaya karşı duyulan aşırı korku hissidir. Bu fobiye sahip olan insanlar gülmekten ve gülen insanlardan kaçınırlar. Böyle bir ortamda bulunmak onlarda korku ve endişeye neden olur.

35- Fobofobi : Fobilerden ve korkmaktan korkma anlamına gelir. Yoğun bir endişeye neden olur. Panik atak ve anksiyete bozuklukları ile bağlantılıdır.

36- Emetofobi : Kusmaktan, kusma olayına şahit olmaktan ve mide bulantısından korkmak olarak tanımlanabilir.

37- Bibliyofobi : Kitaplara karşı duyulan korku ve nefret olarak ifade edilir. Kişi bir kitabı okurken mantıksız ve yoğun bir korku hisseder. Aslında kişi burada bir yazının ve düşüncenin sahip olabileceği güçten korkar. Uygulanan sansürlerin ve kitap yakmanın ardında da bu fobi yatar.

38- Bromidrosifobi : Vücut kokularına karşı duyulan yoğun korku ve nefret olarak tanımlanabilir.

39- Aritmofobi : Sayılara karşı duyulan mantıksız korku ve rahatsızlık olarak ifade edilebilir. Bu fobiye sahip olan kişiler sayılara bakmaya bile katlanamaz ve kolay bir şekilde hesap yapamazlar. Bu fobiyi okul yıllarında yaşanan travmalar tetikleyebilir.

40- Arakibutirofobi : Kişinin fıstık ezmesi yerken yediği fıstık ezmesinin damağına yapışmasından korkması ve endişe duymasıdır.

41- Amofobi : Kalem, bıçak, iğne vb. sivri uçlu nesnelere karşı duyulan yoğun korku ve endişedir. Kişi bu tür nesneler bakamaz ve onlarla aynı ortamda bulunmaya katlanamaz.

42- Ablütofobi : Kişinin yıkanmaktan, banyo yapmaktan aşırı korkması ve rahatsız olması olarak tanımlanabilir. Kadınlarda ve çocuklarda daha çok görülür.