PSİŞİK YETENEK VEREN 23 ASTEROİT

Astrolojide gezegenler kadar olmasa da asteroitlerin önemli bir yeri vardır. Kendileri küçük olsa bile yine de etkileyici olabilirler. Bazıları doğum haritasında güçlü bir yerleşime sahip olduğunda psişik yetenekler kazandırabilir.

Ancak doğum haritasında kişisel gezegenlerle açı yapmaları – özellikle kavuşum- çok önemlidir. Ayrıca en fazla 2 derecelik bir orb kullanılmalıdır. Orb ne kadar darsa etkisi o kadar fazla olur.

1- KASSANDRA (114) : Bu asteroit iç görü ve kehanet ile bağlantılıdır. Doğum haritasında güçlü bir şekilde konumlandığı zaman kişi güçlü sezgilere ve kehanet yeteneğine sahip olabilir. Kişinin gelecek hakkında sağlam görüleri olabilir. Fakat diğer yandan bu asteroit doğruyu söylemenize rağmen insanların sizi ciddiye almadığını ve size inanmadığını da gösterir. Özellikle güneş, ay, yükselen ve Merkür ile kavuşum yapıyorsa ya da açıdaysa o zaman etkisi daha belirgin olabilir.

2- IRIS (7) : İris Roma mitolojisinde vahiy tanrıçasıydı. Ayrıca bu asteroit sezgilerle ve psişik armağanlarla bağlantılıdır. Doğum haritasında güneş, ay, yükselen ve Merkür ile açı yaptığı zaman etkisi güçlü olur. Harita güçlü bir şekilde konumlandığı zaman sezgileriniz güçlü olur ve rüyalar aracılığı mesaj alma yeteneğine sahip olabilirsiniz. Mesela İris balık burcunda olduğu zaman kişi Kundalini enerjisini aktif hale getirme şansını yakalayabilir. Ya da ilahi kanalla olan bağlantıyı ve mesajlar almayı temsil eder.

3- CIRCE (34) : Yunan mitolojisinde Circe büyücülük tanrıçasıdır. Kendisi çok güçlü büyülü yeteneklere sahipti. Circe doğum haritasında güçlü bir şekilde konumlandığı zaman doğal tedavi yöntemleri, otlar ve iksirler ilgi alanınız olabilir. Ayrıca büyücülüğe ve cadılıkla ilgili şeylere de ilgi duymanız mümkündür.

4- MAGION (2696) : Bu asteroit büyücülük, sihirbazlık ve simyagerlik ile bağlantılıdır. Magion doğum haritasında güçlü bir şekilde konumlandığı zaman bir şamanın özelliklerine sahip olabilirsiniz. Ya da büyü alanında pratik yapabilirsiniz. Simya ilgi alanınız olabilir. Sihirbazlık ve hipnoz ile uğraşabilirsiniz.

5- PYTHIA (432) : Bu asteroid gelecek hakkında öngörülerde bulunmakla bağlantılıdır. Haritanızda güçlü bir şekilde konumlanmış ise kehanet ve öngörü konusunda bazı yetenekleriniz olabilir. Rüyalarınız doğru çıkabilir, içinize doğan bir şey gerçekleşebilir ya da aklınıza gelen bir şey başınıza gelebilir.

6- TELEPHUS (5264) : Doğum haritasında güçlü bir şekilde konumlandığı zaman bu asteroit kişiye telepatik özellikler kazandırabilir. Kişi başkalarının düşüncelerini onlar bir şey söylemeden önce okuyabilir ya da nasıl hissettiklerini, verecekleri tepkiyi önceden kestirebilir.

7- SPHINX (896) : Mitolojide Sfenks sırların koruyuculuğunu yapardı. Aslan bedenine, kartalın kanatlarına ve bir insanın yüzüne sahipti. Astrolojide ise bu asteroit çözülmemiş gizemler, cevaplar ve bilmeceler ile bağlantılıdır. Bu asteroit haritanızdaki yerleşimine bağlı olarak farklı anlamlara gelebilir. Ama yine de gizemli, sırlarla dolu bir etkiye sahip olacaktır. Mesela 1. evdeyken kişiliğimiz ve dış dünyaya karşı tutumumuzda gizemli bir şeyler olabilir. Ya da insanların bize karşı böyle bir algısı bulunabilir.

8- REIKI (5239) : Bu asteroit iyileştirici güçlerle bağlantılıdır. Doğum haritasında güçlü bir şekilde konumlandığı zaman kişi büyük bir şifacı ve reiki uygulayıcısı olabilir. Olumsuz bir yerleşimde ise kişi başkalarının olumsuz enerjisinden etkilenmeye açıktır. Ayrıca bu asteroidin doğum haritasında bulunduğu konum enerjimizi emen psişik vampirlerin nerede olduğuna işaret eder. Kişi enerji çalışması ile ilgili yeteneklere de sahip olabilir.

9- MERLIN (2598) : Asteroit Merlin büyü, simya ve sihir ile bağlantılıdır. Doğum haritasında belirgin bir yerleşimde olduğu zaman bu asteroit kişinin büyüye, simyaya ve büyücülüğe ilgi duymasına neden olabilir. Örneğin Merlin asteroidi 3. evde yer aldığı zaman kişi iksirlerle çalışmaya ilgi duyabilir. Ya da Kuzey Ay Düğümü ile kavuşum yaptığı zaman simya alanında çalışmaya yönelik bir arzunuz olabilir.

10- ISIS (42) : İsis’in astrolojide ve mitolojide birçok anlamı vardır. Ancak psişik yetenekler açısından değerlendirecek olursak bu asteroit sihirle ve büyülü ritüellerle bağlantılıdır. Ayrıca güçlü bir yerleşime sahip olan İsis kişiye astroloji alanında bir kariyer ve okült çalışmalara ilgi ve merak verebilir. Kişi medyum olabilir ve diğer varlıklarla iletişim kurabilir.

11- HEKATE (100) : Hekate mitolojide doğal büyü, sezgisel bilgelik, şifa ve büyücülük ile bağlantılıydı. Ayrıca kendisinin nekromansi, bitkisel ve tıbbi bilgi, törensel büyü ve kehanet konusunda da yetenekli olduğunu söyleyebiliriz. Doğum haritasında güçlü bir şekilde konumladığı zaman kişiye temsil ettiği konular ile ilgili bir yetenek ya da ilgi alanı verebilir. Kişi enerjiyi manipüle etme kabiliyetine de sahip olabilir. Özellikle kişisel gezegenler ve köşe evler ile olan açıları ve konumu çok önemlidir.

12- AURA (1488) : Bu asteroit insanların yaydığı enerji alanı, yani auraları ile bağlantılıdır. Haritada yaptığı açılara ve konumuna bağlı olarak kişilerin diğer insanların auralarını okuyabilmesini, görmesini ya da hissetmesini sağlayabilir.

13- KAALI (4227) : Asteroit Kaali bedenimizdeki kundalini enerjisi ile ilgilidir. Bu asteroit güçlü bir konumdaysa kişi kundalini enerjisini aktif hale getirebilir. Bu enerjiyi harekete geçirmek için kundalini yoga da yapılabilir. Ayrıca doğum haritasındaki güçlü bir Kaali yerleşimi sizi astral saldırılara karşı hassas kılabilir ve savunmasız bırakabilir.

14- SYBIL (4679) : Sybil asteroidi kişiye peygambervari güçler kazandırabilir. Kişinin ilahi kanalla güçlü bir iletişimi olabilir. Ya da öngörülerde ve kehanette bulunabilir. Kişi duru görü ve duru biliş gibi yeteneklere sahip olabilir.

15- APOLLON (1862) : Bu asteroit kişiye güçlü sezgiler ve kehanet yeteneği kazandırabilir. Ayrıca kişi duru görü ve şifa yeteneğine de sahip olabilir.

16- HYPNOS (14827) : Hypnos asteroidi rüyalar aracılığı ile kişinin mesajlar almasını sağlayabilir. Kişi astral yolculuğa daha kolay bir şekilde çıkabilir. Ya da kişi meditasyon yaparken başarılı bir şekilde yoğunlaşabilir, konsantre olabilir.

17- PALLAS (2) : Pallas kişiye içsel bilgelik ve güçlü sezgiler kazandırır. Ayrıca bu asteroit üçüncü göz ile de bağlantılıdır.

18- ANGEL (11911) : Asteroit Angel melekler tarafından korunduğunu hissetme ve ilahi rehberliğe sahip olmak ile bağlantılıdır. Bu asteroit haritada güçlü bir konumdaysa kişi ilahi korumanın yanında olduğuna ve ilahi rehberliğin ona yol gösterdiğine inanır ve bunu hisseder. Ayrıca kişi diğer varlıkları da görebilme yeteneğine sahip olabilir.

19- ANUBİS (1912) : Güçlü bir şekilde konumlanmış olan asteroit Anubis kişiye medyumluk yeteneği verebilir. Kişi diğer varlıkları görebilir ve onlarla bağlantı kurabilir. Ayrıca ölümle bağlantılı olan birçok yeteneği de kişiye kazandırabilir.

20- LİLİTH (1181) : Lilith asteroidi kişiye psişik güçler ve enerji, iyileşme yeteneği ve güçlü önseziler, içgüdüler verebilir.

21- SAMADHİ (12472) : Samadhi kişinin derin meditasyon halindeyken bilgi elde etmesini, mesajlar almasını ve bu yolla aydınlanmasını sağlayabilir.

22- POSEIDON (4341) : Bu asteroit yüksek bilinç, bilgelik ve aydınlanma ile bağlantılıdır. Kişi psişik enerjilere karşı duyarlı olabilir. Ayrıca empatik yetenekler kazandırabileceği gibi psişik yetenekleri de ortaya çıkarabilir. Güçlü bir maneviyat ve ilham duygusu da bahşedebilir.

23- ATLANTİS (1198) : Asteroit Atlantis reenkarnasyon, kristaller ve yıldız tohumları ile bağlantılıdır. Bu asteroit ayrıca doğum haritasında psişik şifa ile ilgili bir yeteneğe işaret edebilir.

NOT : Doğum haritanızdaki asteroit yerleşimlerini astro.com sitesinin Extended Chart Selection bölümünden kontrol edebilirsiniz. Manuel giriş kısmına asteroit numarasını yazdığınızda asteroitlerin konumlarını ve yaptıkları açıları görebilirsiniz.