SAVAŞ DEHASI SUN TZU’DAN 63 SÖZ

Asıl ismi Sun Tzu, Sun Wu, Sun Zi olan bu savaş dehası MÖ 544 yılında dünyaya geldi. Kendisi Çinli bir komutan, askeri bir bilge ve filozoftur. Savaş stratejisini konu alan ‘Savaş Sanatı’ adlı yapıtında toplanan öğretileri dünyanın bilinen en eski strateji kuramları olarak kabul edilir. Biz de bu savaş dehasının ‘Savaş Sanatı’ adlı eserinden en etkileyici sözleri sizin için ele aldık.

1- İyi savaşçılar düşmanının ayağına gitmezler, düşmanın kendi ayaklarına gelmesini sağlarlar.

2- Tüm savaşlar aldatmacalara ve şaşırtmaya dayanır.

3- Savaş için en güçlü olduğunuzda, kendinizi güçsüz göstermeli; kuvvetlerinizi harekete geçirirken, hareketsizmiş gibi durmalı; düşmana yaklaştığınızda, uzakta olduğunuz izlenimini vermeli; uzakta olduğunuzda ise düşmanın burnunun dibinde olduğunuza düşmanı inandırmalısınız.

4- Zaferi kazanan komutan savaş öncesi en çok hesaplamayı yapandır. Savaşı yitiren komutan ise savaş öncesi mutlaka yeterince plan yapmamıştır. Bu nedenle savaşa girmeden önce mutlaka zafer hesabı yapın. Ancak, bu arada her ihtimale karşı, yenilgi hesabını ve stratejisini yapmayı da unutmayın. Plan yapmaya verdiğiniz önem zafer ya da yenilginin belirleyici faktörü olacaktır.

5- Savaşı kazançla kapatmanın yolunu bulacak kişi savaşın vereceği zararları en iyi bilen kişidir.

6- Şu çok iyi bilinmeli ki, ordu komutanı halkının kaderini, ülkesinin barış ya da tehlike içinde yaşamasını elinde tutan kişidir.

7- Komutanlığın en üstün meziyeti düşmanın planını çözüp, kırmaktır.

8- Savaşta önemli bir kural: Elindeki ordunun gücü düşmandan on misli büyük ise düşmanı kuşat; beş misli büyük ise saldır; iki misli büyük ise ordunu ikiye böl.

9- Savaşı, ancak ne zaman savaşılıp ne zaman savaşılmayacağını bilen kazanır.

10- Sonuçta, düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı biliyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır.

11- Yenilgiden kendimizi korumak bizim elimizdedir. Ancak, düşmanı yenme fırsatını bize düşman verir.

12- Savaşta zafer stratejisine sahip komutan çatışmaya ancak zaferi kazandıktan sonra girer. Yenilgiye mahkum komutan ise önce çatışmaya girer, zafere sonra yönelir.

13- Saldırıya geçen bir ordunun gücü derin bir kanyona akan nehir sularına benzer.

14- Ordunuzun düşman üzerindeki etkisinin yumurta karşısındaki değirmen taşına benzemesi, düşmanın zayıf ve güçlü yanlarını keşfetme bilimindeki başarınıza bağlıdır.

15- Savaşta, doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiden fazla saldırı metodu yoktur. Ancak bu iki metodun karışımları çeşitli manevra yöntemlerini oluşturur.

16- Orduların saldırısı sel baskınına benzer. Karşısına çıkan taşları bile sürükler.

SAVAŞ SANATI

17- Enerji gerilmiş yay, kararsa okun atılmasıdır.

18- Verilecek bir kararın kalitesi avına saldırıp parçalayan şahinin süzülüşündeki ahenge, zamanlamaya benzer.

19- Bu nedenle, usta savaşçı saldırıda korkunç, karar vermede çabuk olandır.

20- Düzenliliği düzensizlik pelerinin altına .saklamak kısaca bir bölme meselesidir. Cesareti ürkeklik gösterisi ile örtmek, ilerisi için enerji biriktirmektir. Gücü zayıflık maskesi altına almaksa savaş taktik manevrasıdır.

21- Savaş alanına ilk gelip düşmanını bekleyen dinç kalır, sonradan gelip , gelir gelmez savaşa girense daha savaşın başında tükenir.

22- Akıllı savaşçı düşmanı dinlenmeye çekildiğinde yorar, yiyeceği bolsa açlığa düşürür, kamp kurmuşsa hareket etmeye zorlayarak dinlenmesine müsaade etmez.

23- Kurnazlık ve gizlilik denilen kutsal sanat! Senin sayende görünmez olmayı; senin sayende duyulmaz olmayı öğrenip, düşmanın kaderini elimizde tutuyoruz.

24- Savaşılacak yeri ve zamanı bilirsek, kendimizi savaşa konsantre edebiliriz.

25- Taktik manevralar esnasındaki en büyük başarınız bu manevraları düşmandan saklamakta göstereceğiniz ustalıktır. Manevralarınızı sakladığınızda düşmanın casuslarından ve böylece düşmanın taktisyen beyinlerinden korunmuş olacaksınız.

26- Zafer esnasında uyguladığım taktikleri herkes görebilir, ancak kimsenin göremediği, zafer yolunu açan stratejilerimdir.

27- Askeri taktikler suyun akışına benzer. Bildiğiniz gibi su doğal olarak yükseklerden aşağılara akar.

28- Suyun nasıl sabit bir şekli yoksa, savaşta da sabit koşullar yoktur.

29- Böylece savaşta uygulanacak etkili yol güçlüden uzakta durup, zayıfa saldırmaktır.

30- Taktiklerini düşmana göre değiştirebilmeyi beceren komutan zafere ulaşacaktır.

31- Savaşta duygularını, hareketlerini, amacını düşmandan gizle. Kazanırsın.

32- Planlarınız gecenin karanlığı gibi görülmez olsun, saldırınız ise gök gürültüsü gibi insin.

33- Saldırı ve yağmada ateş, düşmana direnişte yalçın dağ ol.

34- Aldatmaca sanatını en iyi bilen zafere ulaşacaktır. Bu da manevra sanatıdır.

35- Ordunun ruhu sabah keskindir; öğleyin bayrak sallanmaya başlar; akşamsa aklı kampa dönmektedir.

36- Akıllı bir komutan, bu nedenle, askerini düşmanın ruhunun keskin olduğu zaman değil, yorgun olduğu, geri dönme beklentisine girdiği zaman saldırtır. Buna ruh okuma sanatı denir.

37- Savaşmayı bilen düşmanı takip etme. Savaşma arzusu kuvvetli olan düşmana saldırma.

38- Zor koşullar altındaki yerlerde kamp yapma. Yüksek yolların birleştiği yollarda müttefiklerinle işbirliği yap. Tehlikeli pozisyonlar olan ücra yerlerde oyalanma. Kuşatma altında strateji değiştir. Ümitsiz koşullarda savaş.

39- Girilmemesi gereken yollar, saldırılmaması gereken ordular, kuşatılması gereken kentler, zorlanmaması gereken mevziler, dinlenmemesi gereken hükümdar emirleri vardır.

40- Dikkatsiz cesaret, yok olmaya götürür.

41- 19. Düşman sakin durmakla birlikte sizi kışkırtıyorsa, sizin üzerine gelmenizi istiyor demektir.

42- Düşman size yakınlaşmasına rağmen hala sakin ise bulunduğu pozisyonun doğal gücüne inanıyor demektir.

43- Bazı birlikler ilerlerken bazıları geri çekiliyorsa, bu bir yemdir.

44- Belirgin bir anlaşma ile birlikte gelmeyen barış önerileri tuzak belirtisidir.

45- Düşmanı hor görüp, planlamayı ihmal eden, düşmana esir düşmeye mahkumdur.

46- Coşku ile savaşa girişip, düşmanın gücünü görünce korkuya kapılmak haber almanın zaafını gösterir.

47- Askerler çok güçlü ancak subayları zayıfsa sonu baş kaldırmadır. Subaylar güçlü asker zayıfsa, sonuç çöküştür.

48- Askerlerinize öz çocuklarınız gibi bakın, sizi en derin vadilere kadar takip edeceklerdir. Onlara yetişkin oğullarınız gibi bakın, yanınızda ölmeyi her şeye tercih edeceklerdir.

49- Savaşta sürat ana silahtır. Düşmanın hazır olmadığı anı kollayın. Beklenmedik yollardan geçip, korunması ihmal edilmiş noktalardan vurun.

50- Askerlerini kaçışın olanaksız olduğu noktalara sür ki, ölesiye savaşsınlar. Ölümle karşı karşıya olan bir askerin beceremeyeceği iş yoktur. Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan askerler de subaylar da güçlerinin zirvesine çıkarlar.

51- Usta savaş taktisyeni çıngıraklı yılana benzer. Kafasına saldırırsan, kuyruğundaki zehirle saldırır; kuyruğuna saldırırsan, dişlerini geçirir; gövdesine saldırırsan, hem dişleri ile hem de kuyruğu ile saldırır.

52- İşinin ehli komutan ordusunu sanki bir kişiyi yönetir
gibi, elinden tutarak yöneten komutandır.

53- Askerlerine planı değil, görevi söyle. Sonucu parlaksa göster. Durum sıkıntılıysa sakın bir şey söyleme.

54- İnsan doğası gereği zora düşmedikçe yeteneklerini sonuna kadar kullanmaz.

55- Düşmanın açık bıraktığı kapıdan içeri dal.

56- Ateşle saldırının beş yolu vardır. Birincisi askerleri kamp anında yakmaktır, ikincisi malzeme depolarını yakmaktır. Üçüncüsü malzeme taşıyan araçları yakmak; dördüncüsü ise düşmanın silah, mühimmat depolarını yakmaktır. Beşinci yol da düşman birliklerinin arasına ateş atmaktır.

57- Ateşi saldırı aracı olarak kullanmak zeka belirtisidir. Suyu saldırı aracı olarak kullanmak ise güç göstergesidir.

58- Hiçbir hükümdar ordularını kendi öfkesi için savaşa sokmamalı, hiç bir komutan kendi hırsı için savaşa kalkmamalı.

59- Bilge komutan planlarını önceden hazırlar; usta komutan kaynaklarını değerlendirir.

60- Ordu içinde en yakın takipte tutulacak kişiler casuslardır. Başka hiç bir birim casuslar kadar ödüle layık değildir. Yeryüzündeki başka hiç bir meslek casusluk kadar gizliliğe sahip değildir.

61- Uyanık ol! Her iş için casus kullan.

62- Casus kullanmanın tek amacı düşman hakkında bilgi toplamaktır. Bu bilgi ise, ilk olarak ‘Devşirme Casus’ tan alınabilir. Bu nedenle ‘Devşirme Casus’ el üstünde tutulmalıdır.

63- Ordunun casusluk kanadını en iyi kullanan hükümdar bilge hükümdar, en iyi değerlendiren komutan ise usta komutandır. Casusluk sonuç getirir. Ordunun harekattaki başarısı casusların becerisi ile orantılıdır.