KURAN’DAKİ 25 PEYGAMBER VE MESLEKLERİ

Kuran’da adı geçen 25 peygamber vardır. Peygamberler de bizim gibi hayatlarını geçindirmek için çalışmak zorunda olan insanlardır. Geçimlerini sağlamak için birçok işle uğraşmışlardır. Yazımızda peygamberlerin mesleklerini sizin için ele aldık.

1- Hazreti Adem
Hazreti Adem insanlığın babası ve Allah’ın ilk peygamberidir. Adem Aleyhisselam tarımla uğraşıyordu, çiftçilik yapıyordu. Toprağı işleyerek geçimini sağlıyordu. Bu yüzden onun insanlık tarihindeki ilk ziraat mühendisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Demircilikle de uğraştığı bilinmektedir. Demirden ilk bıçağı o yapmıştır. Ayrıca Kabe’yi ilk kez inşa eden de odur. Bu Yüzden onun insanlık tarihinin ilk mimarı olduğunu da söyleyebiliriz. Hazreti Adem kasaplık ve dokumacılık da yapmıştır.

2- Hazreti İdris
Hazreti İdris’in iğneyi icat eden kişi olduğu söylenir. Bu yüzden terzilerin piri olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra astronomi, astroloji, simya kronoloji, tıp ve matematikle de ilgilenmiştir. Yazının gelişiminde de büyük katkıları olmuştur. Çiftçilik yapıp ziraati de geliştirmiştir. Kendisinin ilk filozoftur. Ayrıca 70 dil bildiği ve manzum söz söylediği düşünülmektedir. Urfa şehrini inşa edenin o olduğu söylenmektedir. Deriden ve meşinden at eyer, ok ve yay, demiri kullanarak alet de yapmıştır. Ayakkabıcı olduğu da bilinmektedir. Son olarak teraziyi de o kullanmıştır.

3- Hazreti Nuh
Hazreti Nuh çobanlık yaparak ve ticaret ile uğraşarak hayatını devam ettirmiştir. Ayrıca gemicilerin, denizcilerin ve marangozların piri olarak kabul edilmektedir. Gençliğinde çiftçilik yaptığı ve bağ diktiği de söylenmektedir.

4- Hazreti Hud
Hazreti Hud geçimini sağlamak için ticaret ile uğraşıyordu. Kendisi bir tüccardı.

5- Hazreti Salih
Hazreti Salih deve yetiştiriciliği yapıyordu. Yetiştirdiği develeri hem satıyordu hem de onların sütünden yararlanıyordu. Bu sayede kazandığı para ve süt ile hayatını geçindiriyordu. Devenin ehlileştirilmesinde öncü bir rolü vardı. Ayrıca kendisi hamamcılık, eskicilik, çantacılık ve semercilik de yapmıştır.

6- Hazreti İbrahim
Hazreti İbrahim sütçülük yaparak geçimini devam ettirmiştir. Daha sonra ise Allah’ın verdiği emir ile Kabe’yi yeniden inşa etmiştir. Bu yüzden mimar kimliği ile de ön plana çıkar. Ayakkabıcılık yapmasının yanı sıra aşçılık, kasaplık, ekmekçilik ile de uğraşmıştır. Mısır’a Keldaniler’den aldığı astronomi ve matematik ilmini götürmüştür. Hastalıkları iyileştirdiği ve bunu yaparken de iğne kullandığı söylenmektedir. Kaynaklarda sihir ve yıldız ilminde usta olduğu da anlatılmaktadır. Eski milletlerin yazmış olduğu kitapların gizemlerini çözmek amacıyla İbrani dilini öğrenmiştir.

7- Hazreti Lut
Hazreti Lut hayatını çiftçilik yaparak ve toprağı ekip biçerek devam ettirdi.

8- Hazreti İsmail
Hazreti İsmail’in ok ve yay kullanarak avcılık yaptığı bilinmektedir. Avcıların piri olarak kabul edilir. Kendisi ayrıca çoban, hallaç ve keçecidir. Ayrıca kendisi bir duvar ustasıdır. Babası Hazreti İbrahim ile birlikte Kabe’yi inşa etmiştir. Hazreti İsmail yabani atları evcilleştirerek at biniciliği de yapmıştır. 70 dil bildiği ve tercümanlık yaptığı da söylenmektedir.

9- Hazreti İshak
Hazreti İshak’ın hem çobanlık yaptığı hem de ekip biçerek geçimini sağladığı bilinmektedir.

10- Hazreti Yakup
Hazreti Yakup’un dini kaynaklarda hayatını çobanlık yaparak sağladığı bilinmektedir.

11- Hazreti Yusuf
Hazreti Yusuf ilk saatin mucididir. Bu yüzden saatçi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kendisi kazazlık ( ipek yapıp satan kişi) yaptığı rivayet edilmektedir. Hazreti Yusuf’un kağıdı ilk icat eden kişi olduğu da söylenmektedir. O aynı zamanda iyi bir danışman ve devlet adamıydı. Kıtlık zamanında buğdayın saklama yöntemini bilmesinden dolayı onun bir ziraatçı olduğunu da söylemek mümkündür.

12- Hazreti Eyyup
Hazreti Eyyub hayatının ipek dokumacılığı yaparak kazanıyordu.

13- Hazreti Şuayb
Hazreti Şuayb’ın hitabet sanatında yetenekli olduğu ve kelimeleri ustaca kullandığı rivayet edilmektedir. Ayrıca hatip olmasının yanı sıra geçimini sağlamak için çobanlık ve keçecilik yapmıştır.

14- Hazreti Musa
Hazreti Musa’nın keçeden külah ve koyun yününden ise kilim dokuduğu söylenmektedir. Ayrıca dokumacılık, aktarlık, suculuk ve bahçıvanlık da yapmıştır. Kendisini kitaplara cilt yaptığı da ifade edilmektedir. Hazreti Musa’nın kimya ilmiyle haşır neşir olduğu bilinmektedir.

15- Hazreti Harun
Hazreti Harun’un vezir olduğu bilinmektedir.

16- Hazreti Davud
Hazreti Davud demircilik sanatı ile uğraşıyordu ve zırh yaparak geçimini sağlıyordu. Kendisinin olağanüstü bir sesi de vardır ve musiki konusunda yeteneklidir. Çocukken babasının sürülerini otlatmıştır. Ayrıca duvar ustası olduğu ve lir çaldığı ifade edilmektedir. Hasır dokumacılığı ve kalaycılık yaptığı da bilinmektedir.

17- Hazreti Süleyman
Hazreti Süleyman cinlere hükmedebiliyordu ve kuşların dilinden anlama yeteneğine sahipti. Ticaretle de uğraşan Hazreti Süleyman zenbil örerek geçimini sağlıyordu. Ayrıca kalaycılık ve balıkçılık yaptığı da bilinmektedir.

18- Hazreti Yunus
Hazreti Yunus balık avlayarak ve satarak hayatını geçindirirdi. Bu yüzden balıkçıların piri olarak kabul edilir.

19- Hazreti İlyas
Hazreti İlyas kumaş dokumacılığı yapar ve iplik eğirirdi. Hayatını dokumacılık yaparak kazanıyordu. Dokumacılığın ve iplikçiliğin piri olarak kabul ediliyordu.

20- Hazreti Elyesa
Dini kaynaklarda Hazreti Elyesa’nın çiftçi olduğu rivayet edilmektedir.

21- Hazreti Zülkifl
Hazreti Zülkifl geçimini ekmekçilik yaparak sağlardı. Fırıncılığı ilk onun başlattığı söylenir.

22- Hazreti Zekeriyya
Hazreti Zekeriyya geçimini dülgerlik ve marangozluk yaparak sağlıyordu.

23- Hazreti Yahya
Hazreti Yahya’nın mesleğinin vaizlik olduğu bilinmektedir.

24- Hazreti İsa
Hazreti İsa’nın dülgerlikle ve boyacılıkla uğraştığı bilinmektedir. Ticaretle geçimini sağlayan Hazreti İsa ayakkabı tamirciliği ve ekmekçilik de yapmıştır. Ayrıca onun şifa verme yeteneğine sahip olduğu bilinmektedir.

25- Hazreti Muhammed
Hazreti Muhammed çocukluğundan itibaren çobanlık ile uğraştı. Bunun yanı sıra ticaret yaparak geçimini sağladı. Ayrıca Mescidi Nebevinin inşa edilmesinde görev aldı. Bu yüzden bina yapımı konusunda bilgi sahibi olduğu düşünülmektedir.

BONUS : Ayrıca Kuranı Kerimde adı geçen ve peygamber olup olmadıkları tam olarak bilinmeyen ancak hikmet sahibi oldukları kesin olan üç kişiden daha bahsedilir. Bunlar ;

1- Hazreti Üzeyr
Dini kaynaklara göre Hazreti Üzeyr bağcılık yaparak geçimini sağlıyordu.

2- Hazreti Lokman
Hazreti Lokman halı ve kilim dokumacılığı, yorgancılık, terzilik, kadılık ve marangozluk yapmıştır. En önemli olan şey ise onun doktorluk ve eczacılık mesleğinin piri olmasıdır. Ayrıca ticaretle uğraşan Hazreti Lokman hamallık, çobanlık, çiftçilik ve tamircilik de yapmıştır.

3- Hazreti Zülkarneyn
Hazreti Zülkarneyn bir komutan ve hükümdar olarak bilinmektedir. Kaynaklarda onun örgü yaparak geçimini sağladığı ifade edilmektedir.