YUNAN MİTOLOJİSİNDE TİTANLAR – İKİNCİL TANRILAR

Hesiodos’un Teogonia adlı eserinde anlattığına göre ; Yunan mitolojisinde Titanlar öncül tanrılar olarak bilinen Uranos ve toprak ana Gaia’nın çocuklarıdır. Titanlar mitolojide ikincil tanrılar olarak bilinir. Gaia ve Uranos’un en küçük çocuğu olan Kronos, annesi Gaia’nın yardımı ile babasını tahttan indirmiş ve titanların lideri sıfatı ile dünyaya hükmetmiştir. Titanların hüküm sürdüğü çağa altın çağ denir. Titanlar 6 tanrıdan ve 6 tanrıçadan oluşur. Bu titanların her biri farklı bir kavramı temsil eder.

TİTAN KRONOS
Titanların lideri olan Kronos zamanı yaratmıştır ve kendisi zaman tanrısı olarak da bilinir. Kendisi birinci nesil Olimpos tanrılarının babasıdır. Mitolojik Altın Çağ’da hüküm sürdü. Gaia ve Uranos’un en küçük çocuğudur. Ayrıca toprak ana Gaia’nın doğurduğu çocukları arasında en belalısıdır. Roma mitolojisinde Satürn olarak bilinir.

Annesi Gaia’nın verdiği çelik tırpanla babası Uranos’u hadım ederek onun erkekliğini elinden aldı ve egemenliğine son verdi. Bununla birlikte bu olayla tanrı kuşakları arasındaki ilk çatışma yaşandı. Yılan, tahıl, tırpan ve orak onun sembolleridir. Oğlu Zeus tarafından tahttan indirilen Kronos Tartaros’a kapatıldı.

İLK NESİL OLİMPOS TANRILARININ ANNESİ : TİTAN RHEA
Rhea dağlık bölgelerin tanrıçasıdır. Cinsel bolluğu ve bereketi temsil eder. İlk başlarda toprak ana Gaia ve tanrıça Kybele ile eş tutulmuştur. Ayrıca Rhea ve Kronos’un 3’ü erkek ve 3’ü kız olmak üzere 6 tane çocuğu olmuştur. Bu çocuklar ise Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon ve Zeus’tur. Kronos Rhea’nın doğurduğu çocukları, çocuklarından birinin onu tahttan indireceğinden korktuğu için doğar doğmaz yemiştir.

Zeus’a hamile kaldığı zaman, Uranos ve Gaia’nın da yardımıyla, Rhea Girit adasında bulunan İda Dağı’ndaki Lyktos mağarasında saklanarak Zeus’u doğurmuştur. Kronos’a ise Zeus yerine beze sarılmış bir taş verir. Zeus ise Girit’teki bu mağarada güvenli bir şekilde büyür. Rhea aynı zamanda Olympos tanrılarının ve tanrıçalarının annesi olarak da bilinir.

TİTAN TANRIÇALAR

MNEMOSYNE
Mnemosyne anı ve hafıza tanrıçasıdır. Yakışıklı bir çoban kılığına giren Zeus ile dokuz gece boyunca beraber oldu. Böylelikle Zeus ile birleşen Mnemosyne İlham Perileri, Müzler olarak bilinen dokuz kız doğurdu. Bu ilham perileri; Calliope (Epik Şiir), Clio (Tarih), Erato (Aşk Şiiri), Euterpe (Müzik), Melpomene (Tragedya), Polyhymnia (Koro ve İlahi), Terpsikhore (Dans), Thalia (Komedi) ve son olarak Urania (Astronomi). Mynemosyne aynı zamanda yeraltı dünyasında bulunan bir nehrin adıdır. Bu nehir tekrar dünyaya gelmeye hazırlanan ölü ruhların geçmişteki yaşamlarını anımsamalarını sağlar.

PHOİBE
Akıl ve zeka tanrıçası olan Phoibe gizemi, sırları ve karanlıkta kalmış şeyleri temsil eder. Ayla ilişkilendirilen Phoibe Apollo, Artemis ve Hekate’nin anneannesidir. Koios ile birleşmesinden Leto ve Asteria doğmuştur. Ayrıca çok güçlü bir kahindir. Delphi tapınağı onun tapınağıdır. Bu tapınağı torunu Apollon’a doğum gününde hediye olarak vermiştir.

THEİA
Aydınlığın tanrıçası olan Theia değerli taşları ve mücevherleri temsil eder. Altın ve gümüş de temsil ettiği diğer değerli madenlerdir. Kardeşi ve kocası olan Hyperiondan Helios, Eos ve Selene dünyaya gelmiştir.

TETHYS
Yeraltı sularının ve denizlerin tanrıçasıdır. Antik çağda Tethys’in büyük nehirlerin annesi olduğuna inanılırdı. Kardeşleri Okeanos ve Themis gibi o da Titanlar Savaşı’na katılmamıştır. Okeanos ile olan birlikteliğinden üç bin peri kızı dünyaya geldi. Peri kızlarının her biri ayrı gölün, çayın ya da ırmağın hakimidir. Ayrıca birbirine küs olan Hera ile Zeus’un aralarını yaptığı da söylenmektedir. Bazı kaynaklarda söylendiği üzere Hera ve Zeus’un bakıcılığını yapmıştır.

THEMİS
İlahi adaletin simgesi olan Themis düzenin ve adaletin tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Lustitia olarak bilinir. Themis adı koymak, yerleştirmek ve oturtmak anlamına gelen bir kökten türemiştir. Titanlar Savaşı’na katılmamıştır. Metis’ten sonra Zeus’un birlikte olduğu ikinci kadındır. Zeus ile birleşmesinden Horae ve Moirae dünyaya geldi. Kendisi bir kahindir ve Delphi tapınağını inşa etmiştir. Canlı varlıklar arasında yaşam ve ölüm dengesini kurmak onun görevidir. Evrensel ve değişmeyen doğa yasasını temsil eder. Themis Olympos’ta yaşar ve tanrıların toplantılarına başkanlık eder. Olympos’un düzenini korur.

Adil davranılmadığı zaman veya biri Themis’e saygısızlık ettiği zaman bunun intikamını Themis yerine Nemesis alır. Tasvirlerinde bir elinde kılıç diğerinde ise terazi vardır. Kılıç verilen cezanın caydırıcılığını ve gücünü, terazi ise adaleti ve adaletin dengeli bir şekilde dağıtılmasını sembolize eder. Gözünün bağlı olması ise tarafsızlığını simgeler. Kadın ve bakire olması ise bağımsızlığını temsil eder.

TİTAN TANRILAR

OKEANOS
Okeanos okyanusların tanrısıdır. Tüm okyanusların kişileşmiş halidir. Uranos ile Gaia’nın ilk çocuğudur. Titanlar Savaşı’na katılmamıştır. Kız kardeşi Tethys ile bereber Okenaid olarak da bilinen üç bin peri kızını oluşturdu. Tasvirlerinde kaslı bir vücuda sahip olarak, sakallı ve boynuzlu bir şekilde resmedildi. Ayrıca bedenin alt kısmı bir yılana benziyordu. En iyi bilinen çocukları ise Euronyme, Styks, Amphitrite, Metis ve Klymore’dir. Bugün kullandığımız okyanus kelimesi buradan gelmektedir.

KOİOS
Akıl ve zeka tanrısıdır. Kuzey kutbunu temsil eder. Kız kardeşi zeka tanrıçası Phoebe ile evlidir. Bu evlilikten Leto ve Asteria doğdu. Diğer titanlara olduğu gibi Olymposlu tanrılar tarafından tahttan indirildi.

HYPERİON
Güneşin ve ışığın tanrısı olan Hyperion doğu bölgesini yönetir. Bundan dolayı Şafağın Efendisi, Doğunun Titanı, Işığın Lordu gibi isimlerle anılmıştır. Titanlar Savaşı’nda titanların tarafını tuttu ve daha sonra Tartaros’a sürgün edildi. Bununla birlikte Helios (Güneş) ve Selene’nin (Ay) babasıdır.

KRİOS
Barışın ve savaşın tanrısı olduğu düşünülmektedir. Hakkında çok fazla bilgi yoktur. Yunan mitolojisinde zaman tanrısı Kronos’tan bile daha güçlü olduğu düşünülen tek titandır. Eurybia ile evlenir ve Pallas isimli bir çocuk doğurur. Onun gücüyle baş edemeyeceklerinden korkan titanlar onu ailesi ile tehdit edip lanetlemiştir. Krios’a tapan insanlar onun sahip olduğu güce ve kudrete hayrandır.

İAPETOS
Ölümlülüğün ve yaşam süresinin tanrısıdır. Dikkati temsil eden İapetos, Okeanos ve Tethys’in kızlarından biri olan Klymene ile evlidir. Bu evlilikten Atlas, Menoitios, Epimetheus ve Prometheus dünyaya geldi.

İLK KUŞAK TİTANLARIN ÇOCUKLARI
Okeanos ve Tethys : Metis, Styks, Klymene, Amphitrite, Peneus ve Eurynome ve Klymore…
Themis ve Zeus : Moirae ve Horae.
Theia ve Hyperion : Selene, Eos ve Helios.
Koios ve Phoibe : Leto ve Asteria.
Krios ve Eurybia : Pallas ve Perses. Nike Krios’un soyundan gelir.
İapetos ve Klymene (Okeanos ile Tethys’in kızı) : Atlas, Epimetheus, Menoitios, Prometheus.